2019.07.02 Lagstiftning, Biocider och biostater, Arbetsmiljö

FluidWorker, ett alternativ till biocider för skärvätskor i Sydkorea

Detta är ett gästblogginlägg från Sung-Joon Kim, VD för Ecopharos som distribuerar FluidWorker i Sydkorea.

Användandet av giftiga biocider i skärvätskor är ett hett ämne i Sydkorea. Tack vare ansträngningar från Sydkoreanska NGO'er, fackföreningar inom metall och några av de ledande skärvätskeleverantörerna har man lyckats fasa ut formaldehydavgivarna från skärvätskor.

 

Sung-Joon Kim

Efter tragedin med biocider i luftbefuktare som dödade och skadade tusentals personer i Sydkorea för några år sedan, har CMIT/MIT och OIT produkter också fasats ut. (Läs mer om detta i mitt senaste blogginlägg.)

I dagsläget är troligvis benzisotiazolinon (BIT) en av de få biocidsubstanserna som finns kvar på sydkoreanska skärvätskemarknaden. Men eftersom den är en isotiazolinon kommer den också att utsättas för både social och legal press på grund av oro för dess allergiframkallande egenskaper. Dessutom är det idag brist på en av ingredienserna som behövs för att tillverka BIT vilket hotar tillgången på denna biocid. BIT är svårt att ersätta så leverantörer världen över kan komma att påverkas kraftigt.

FluidWorker 100 testinstallation i Sydkorea

Ecopharos har, som distributör åt Wallenius Water Innovation, introducerat FluidWorker för industrin i Sydkorea. Nyligen hade Ecopharos ett mycket lyckat test med FluidWorker 100 i en lokal fabrik hos en global biltillverkare. Syftet med testet var att visa att FluidWorker är ett bra alternativ till giftiga biocider utan att den påverkar skärvätskans funktion.

Testet utfördes i en maskin som tillverkar spiralformade kugghjul. Maskinen har en 1500 liters tank som här fylld med den semi-syntetiska skärvätskan Hocut 4600. Testet pågick i tre veckor och prover togs före, under och efter testet.

Extern analys för att säkerställa objektivitet

För att säkerställa att analysen gjordes objektivt skickades alla proverna till skärvätskeleverantören Korea Houghton. För varje prov analyserade de (1) bakterieinnehåll, (2) pH, (3) vätskans koncentration, (4) elektrisk konduktivitet, (5) emulsionsstabilitet med droppstorleksdistribution och (6) koncentration av biociden (BIT) i vätskan.

Tydliga och övertygande resultat

Korea_Houghton_chart_stripAnalysrapporten från Korea Houghton visade att efter installation av FluidWorker 100 hade bakterierna reducerats från 10^5 CFU/mL till nästan noll inom ett par dagar. Vätskan hölls bakteriefri under resten av testperioden. pH, koncentration, konduktivitet och emulsionsstabiliteten hölls också stabil under resten av testperioden.

Några dagar efter att FluidWorker stängdes av återkom bakterierna . Koncentrationen gick också ned och emulsionsstabiliteten försämrades. 

Korea Houghtons slutsats var enkel och tydlig, FluidWorker är ett bra fysiskt alternativ till biocideer utan några negativa effekter på skärvätskans prestanda och stabilitet.

Kemikalielagstiftning i EU

Vill du lära dig mer om kemikalielagstiftningen i Europa?

New Call-to-action

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera