Nolltolerans mot legionella och biocider i kylsystem hos Epiroc

Det finns flera utmaningar förknippade med driften av öppna recirkulerande kylsystem. Varma och fuktiga förhållanden är idealiska för reproduktion av sjukdomsalstrande mikroorganismer som till exempel legionellabakterier. För att komma till bukt med detta tillsätter man ofta kraftiga gifter som biocider vilket leder till ytterligare problem då strängare avloppsregler ställer krav på industrier att inte släppa ut kemikalier i avloppet.

För att säkerställa strikta krav på legionella, behov av kyla samt sänkta kostnader installerades AquaWorker hos Epiroc Drilling Tools i Fagersta. AquaWorker är en kraftfull industriell UV-renare, speciellt utvecklad för svåra förhållanden. 

AquaWorker hos Epiroc gav:

  • Minskad risk för legionellautbrott
  • 90% reduktion av driftskostnader och förbrukning av biocider
  • Mindre hantering av kemikalier och relaterade risker
  • Kortare stilleståndstid och mindre utsläpp av kemikalier

Fokus på hållbarhet och miljö

Hos Epiroc är en del av det kontinuerliga miljöarbetet att minska användningen av kemikalier. För kylsystemet var målet att ersätta användningen av biocider med UV-behandling. Biocider har använts historiskt för att kontrollera biologisk aktivitet i kylsystemet. Trots detta har Epiroc upplevt problem vid flera tillfällen med bakterienivåer som överskrider EWGLIs gränsvärden.

Vid vissa tillfällen har nivåerna av Legionella också överskridit gränsvärdena. I dessa fall har produktionen istället varit tvungen att använda stora volymer kallt tappvatten för att klara produktionens krav på processkyla, med höga kostnader som följd. 

AquaWorker hos Epiroc 

Wallenius Water Innovation gjorde en systemanalys för kylsystemet hos Epiroc och AquaWorker installerades och var i full drift i slutet av augusti 2022. Under september 2022 till maj 2023 reducerades mängden biocider kontinuerligt samtidigt som systemets bakterienivåer mättes.

”Vi ville känna oss säkra på att inte få legionellatillväxt i vårt system, men vi ville samtidigt minska mängden biocider. Denna produkt har hjälpt oss och vi ser möjligheten att helt kunna utesluta biocider och säkerställa en låg vattenförbrukning” 

Elin Stål, Safety & Health Coordinator, Epiroc

Årlig besparing på 360.000 kr

Epirocs totala årliga besparingar uppgick till över 360.000 kr. De största besparingarna beror på minskad förbrukning av biocider. Driftkostnadsberäkningarna inkluderar kostnader för biocider, el, reservdelar och underhållstimmar för personal. ROI-beräkningen blev mindre än 2 år. 

  Biocides only AquaWorker in operation
Water treatment Biocides 100% UV treatment, biocides < 10%
Biocide dosage 90 min/day, 7 days/week 60 min/day, 1 days/week
Bacteria levels Fluctuating, bacteria levels above 106 CFU/ml Stable, bacteria levels below 104 CFU/ml 
Water/system appearance Fluctuating, foam Stable, much less foam, clearer water, less system cleaning required

Ta del av hela caset här [PDF].

Om Epiroc

Epiroc utvecklar och tillhandahåller innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Epiroc har cirka 17000 medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder.