Automation av skärvätska lyfter TAK-värdet

Husqvarna utvecklar och tillverkar professionella motorsågar och kapverktyg. De har sedan länge automatiserat stora delar av sin produktion för att möjliggöra hög produktivitet och kvalitet på en starkt konkurrensutsatt marknad - men också för att möjliggöra en attraktiv arbetsplats.

Hos Husqvarna pressgjuter man först motordelar som sedan går direkt till den skärande bearbetningen, för att till slut monteras ihop till professionella motorsågar. Den skärande bearbetningen är starkt automatiserad med 3D-vision system, robotar och automatiska verktygsbyten för att erhålla ett högt och stabilt TAK-värde. TAK står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande samt Kvalitet, vilket är ett viktigt nyckeltal inom bearbetning för att nå god lönsamhet.

Operatörer, tekniker och arbetsledning kan tillsammans i realtid följa upp det aktuella TAK-värdet och eventuella orsaker till avvikelser.

Vid analys uppmärksammades att operatörerna inte hann med det manuella arbetet med att sköta skärvätskan eftersom en operatör ofta sköter ett flertal CNC-maskiner. Detta gav en negativ påverkan på detaljkvalitet, maskinpark och bearbetningsverktyg, med direkt påverkan på TAK-värdet. Beslut fattades därför att automatisera hanteringen skärvätskan med FluidWorker 150.

Automatiserad skärvätskehantering

Integrering av FluidWorker vid bearbetningsmaskinen innebar att kvaliteten på skärvätskan förbättrades eftersom vätskan cirkuleras och UV-behandlas 24/7. Samtidigt fick operatören mer tid över till andra direkt produktiva arbetsuppgifter då de slipper all manuell hantering av skärvätskan.

Produktionstekniker hos Husqvarna sammanfattar:

“För att ytterligare höja TAK-värdet behövde vi optimera alla produktionsparametrar. Med FluidWorker 150 ligger nu skärvätskans koncentration inom ± 0.5% med en jämn tanknivå samt att vi slipper störningar med att köra torrt eller få översvämning.”


Produktiva sedan 1689

Husqvarna har sedan 1689 utvecklat och tillverkat ledande produkter inom flera områden. Idag är man ett multinationellt företag med produkter för byggnadsindustrin samt utomhusmaskiner för skog, mark och trädgård.