FluidWorker 300

Intelligent bakteriereduktion

FluidWorker reducerar effektivt bakterier i processvätskor såsom skärvätska. Vätskan bestrålas med UV-C, som reagerar med bakteriernas DNA och gör att cellerna inte kan föröka sig. Bakteriereduktionen sker gradvis över några dagar med en total reduktion på 99 % - 99,99 %.

De största fördelarna med biocidfri processvätskerening är:

  • Säkrare arbetsmiljö utan gifter som kan orsaka till exempel eksem, allergier, sterilitet och cancer.
  • Lägre kostnader – processvätskan får längre livslängd och biocidrelaterade kostnader undviks.
  • Stabilare produktion – när processvätskan renas kontinuerligt bibehålls kvaliteten och det krävs färre vätskebyten.
  • Minskat klimatavtryck – en längre livslängd på vätskan innebär färre kemikalier i omlopp, minskade avfallsmängder och färre transporter i samband med detta.

DSC00654.jpg
FluidWorker 300 är utrustade med intelligent teknologi som övervakar vätskan och gör enheten lätt att hantera. FluidWorker 300 har en kompakt design och är färdiga att användas vid leverans.

FluidWorker 300 installeras på mindre än en timme under pågående produktion och ingen specialkompetens krävs.

FluidWorker 300 kräver mycket lite underhåll. Vi tror på långsiktiga relationer och finns tillgängliga för support och tips även efter installationen.