FluidWorker 150

Automatiserad hantering av processvätskor  

FluidWorker reducerar effektivt bakterier i skärvätska, tvättvätska och härdvätska. Med FluidWorker 150 justeras processvätskans koncentration automatiskt och en nivågivare säkerställer rätt nivå i tanken.

FluidWorker använder UV-ljus för att effektivt minimera tillväxt av bakterier i processvätskor. UV-C gör att bakteriernas DNA förändras så att de inte längre kan föröka sig. På så sätt sker en gradvis minskning av bakterier och ny bakterietillväxt förhindras - utan någon användning av biocider.

De största fördelarna med automatiserad skärvätskehantering är:

  • Lägre kostnader tack vare förlängd livslängd på skärvätskan
  • Alltid rätt koncentration utan manuellt arbete
  • Längre hållbarhet för verktyg och maskiner
  • Bättre arbetsmiljö och mindre risk för allergier och luftvägsbesvär
  • Minskat klimatavtryck genom färre kemikalier, minskat avfall och färre transporter


Funktioner och egenskaper - FluidWorker 150

Enkelt handhavande – I kontrollsystemet styrs UV, pumpflöde och önskad koncentration (%) samt för att indikera lampbyte och larm.

LKPochKurva

Självrengörande – Patenterad rengöring av UV-lampa och BRIX-givare säkerställer funktion och ett minimalt underhåll.

Filtrering - Levereras med ett inloppsfilter med magnet för renare vätska, stabilare produktion och mindre maskinslitage. Vid större mängder spånor så finns som option en självrengörande inloppssil.

Industri 4.0 – Med Ethernet-anslutning och USB så finns mätdata och statusinformation för övervakning, spårbarhetskrav och processutveckling.

Enkel installation – Enheten är kompakt och färdig att användas vid leverans. Anslut el, vatten och fyll på koncentrat eller använd separat fat. Idrifttagning görs på mindre än en timme utan stopp i produktion.