FluidWorker 150

Automatiserad processvätskekvalitet

Automatisk övervakning & kontroll – Den cirkulerande processvätskans koncentration (%) mäts och justeras automatiskt. En medföljande nivågivare installeras i tanken vilket säkerställer korrekt nivå under produktion.

LKPochKurva

Reduktion av bakterier - Industriellt UV-ljus som förhindrar bakterietillväxt utan användning av biocider i processvätskor. UV behandlar vätskan som cirkuleras med en inbyggd pump.

Modern skärvätskehantering skapar lönsamhet genom en hållbar  ökad produktivitet samt kostnadsbesparingar.

  • Högre maskintillgänglighet, produktivitet och kvalitet
  • Improduktivt manuellt arbete ersätts med automation
  • Längre livslängd för maskin och verktyg
  • Förbättrad arbetsmiljö genom lägre giftexponering
  • Hållbar produktion genom förlängd vätskelivslängd

Enkelt handhavande – I kontrollsystemet styrs UV, pumpflöde och önskad koncentration (%) samt för att indikera lampbyte och larm.

Självrengörande – Patenterad rengöring av UV-lampa och BRIX-givare säkerställer funktion och ett minimalt underhåll.

Filtrering -Levereras med ett inloppsfilter med magnet för renare vätska, stabilare produktion och mindre maskinslitage. Vid större mängder spånor så finns som option en självrengörande inloppssil.

Industri 4.0 – Med Ethernet anslutning och USB så finns mätdata och statusinformation för övervakning, spårbarhetskrav och processutveckling.

Enkel Installation – Enheten är kompakt och färdig att användas vid leverans. Anslut el, vatten och fyll på koncentrat eller använd separat fat.
Idrifttagning görs på mindre än en timme utan stopp i produktion.