Osynliga bakterier och gifter försvann med FluidWorker

Dip slide-testerna visade ingen bakterieförekomst, men ändå krånglade skärvätskan på Outokumpu. Ett grundligare test på Sahlgrenska visade varför.

Outokumpu är en global koncern som tillverkar högkvalitativt stål. I Sverige finns anläggningar i Avesta, Degerfors, Torshälla och Eskilstuna. Anläggningen i Avesta är specialiserad på breda plåtprodukter, och i Cold Rolling & Grinding Area arbetar sex personer med slipning av valsar för kallvalsverket. 

Tidigare har man i Avesta haft utmaningar med bakterier i skärvätskan och då behandlat den med hjälp av biocider, vilket verkade fungera bra. Trots en generellt bra arbetsmiljö kunde man se en förbättringspotential i och med att biocider och bakterier ibland fanns närvarande i verksamheten. Ett mål var att få en så hälsosam miljö som möjligt.

Höga bakterienivåer

Under nästan ett år hade Outokumpu använt en ny typ av biocidfri skärvätska med gott resultat; inga bakterier hade upptäckts vid prov med den vanligt förekommande ”dip slide-metoden”. Trots detta fick man en del problem med skärvätskan och gjorde därför, i samarbete med Wallenius Water Innovation, ett grundligare test och skickade ett prov till Sahlgrenska sjukhusets laboratorium. Sahlgrenskas analys visade att bakterienivån i vätskan var hög, trots att den traditionella dip slide-metoden inte indikerat någon bakterieförekomst. Analysen visade även att det i vätskan fanns höga nivåer av endotoxiner. Dessa bildas när vissa typer av bakterier dör.

Vill sluta med biocoder

För att få bukt med problemen valde Outokumpu att investera i en FluidWorker i mars 2014.
Eftersom vi på Outokumpu i Avesta generellt strävar efter att minska användandet av hälsovådliga kemikalier har vi valt en produkt som begränsar användandet av biocider kraftigt. På sikt vill vi upphöra helt med biociderna, säger Henrik Olsson, Processgruppchef på Outokumpu i Avesta.

Omedelbart efter starten reducerades bakterienivån och man kan nu glädja sig åt en skärvätska utan bakterier. De tidigare klagomålen på skärvätskan är även dessa borta.
– Sahlgrenskas analys som visade bakterieförekomst och endotoxiner i vätskan var lite förvånande. Det är skönt att veta att vätskan vi jobbar så nära dagligen är säker för oss och dessutom fräsch, säger Sören Olsson, Slipoperatör på Outokumpu i Avesta.

Förutom en säker arbetsmiljö och minskad miljöbelastning innebar lösningen flera kostnadsbesparingar då den kontinuerliga reningen ökar livslängden på skärvätskan och dyra, oplanerade driftstopp undviks. Dessutom behövdes inga fler biocider köpas in.

Analys av varje aktuellt system

Wallenius Water Innovation genomför alltid en systemanalys för att klargöra förutsättningarna och problemen i det aktuella processvätskesystemet. I den analysen ingår även att sammanställa de aktuella kostnaderna och konsekvenserna av hur systemet används idag. Analysen ger även de data som behövs för att kunna utföra en korrekt dimensionering för val av Fluidworker-modell. När kostnadsjämförelsen genomförts stod det klart att Outokumpu även skulle kunna sänka sina kostnader radikalt. Något som Outokumpu även kunde verifiera med en extern konsult som de anlitade.

Om Outokumpu

Outokumpu har över 15 000 anställda i över 40 länder. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, Finland. Outokumpu är listat på NASDAQ OMX Helsingfors.

Fakta om maskinverkstaden i Avesta:

  • Centralt skärvätskesystem om ca 5000 liter
  • Bor- och biocidfri slipvätska
  • Antal personer som påverkas av arbetsmiljön: 6
  • Antal anslutna verktygsmaskiner: 3
  • Frekvens skärvätskebyten i system: 1–2 ggr/ år