Operatörerna slapp luftrörsproblem och eksem

Hållbar utveckling och friska medarbetare är centralt för Siemens. 2009 var dock en av de viktigaste maskinerna i produktionen ständigt ansatt av bakterieangrepp, vilket ledde till hög dosering av biocider. Operatörerna fick då luftrörsproblem och hudirritationer. 

Att tillsätta så mycket biocider var inte önskvärt och kostnader för emulsion, destruktion och stillestånd uppgick årligen till 70 000 kronor. I det här läget initierade Eva Nordenberg, projektledare på Siemens i Finspång, ett stort förbättringsarbete och Wallenius Water Innovation kontaktades som en del i detta arbete.

Kontinuerliga labbtester

Tillsammans med Siemens började ingenjörerna på Wallenius Water Innovation med att identifiera problemen vid den aktuella maskinen. Filtreringssystemet analyserades, liksom de rutiner som användes. Ett stickprov av skärvätskan togs med till Wallenius Water Innovations laboratorium för mätning av bakteriehalten. I labbet gjordes även en validering av Wallenius Water Innovations Fluid Control System effekt på den aktuella skärvätskan. Nästa steg var att mäta, dimensionera och designa en utrustning som passade i lokalen. Efter installationen den 16 september 2011, gjordes labbtester varannan vecka för att säkerställa funktionen och mäta effekterna.

Kostnadsbesparing på 66 %

Alltsedan installationen av Fluid Control System är skillnaden märkbar, både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv:

  • Maskinstillestånd på grund av bakterieangrepp har eliminerats helt 
  • Kostnadsbesparingar för produkt uppgår till 66 % 
  • Kostnaden för rengöring av och omkring maskinerna har minskat med 37 % 
  • Inget användande av biocider tank-side
  • Inga problem med dålig lukt från bakterieangrepp i skärvätskan

– Vi spar både tid och pengar på att avlägsna bakterier och biocider i skärvätskor. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön och hälsan hos våra medarbetare, säger Eva Nordenberg.

Om Siemens skärvätskesystem

  • Centralt skärvätskesystem som omfattar totalt 4 000 liter
  • Antal personer som påverkas av  arbetsmiljön: cirka 16 personer  (dag och nattskift)
  • Antal anslutna verktygsmaskiner: 2 st