VTL Precision

vtl_group_logo VTL gruppen specialiserar sig på design, utveckling och tillverkning av komponenter och delkomponenter för bilindustrin. Vid VTL Precision i Bradley, Huddersfield i Storbrittanien använder de singelmaskiner med tankvolymer från 400 till 1500 liter. Skärvätskan som används i maskinerna är Hocut 4730 och 795 FR från Houghton.

Syftet med att installera en FluidWorker 100 på en av maskinerna hos VTL, M68 EMAG BA 400, var att se om bakterierna kunde reduceras och kontrolleras under en testperiod på 4-5 veckor. En av utmaningarna med flera av VTL's maskiner var att tankarna snabbt fylldes upp med spånor. Systemen byttes ungefär var 6-8 månad på grund av spånorna. Trots det fanns återkommande problem med illaluktande bakterier och pH dropp, som åtgärdades med tillsats av biocider och pH-justerare. VTL intresserade sig för FluidWorker främst på grund av hälsofördelarna den kan ge genom att slippa använda biocider.

Installation och uppföljning gjordes av Rob Davey, UK Equipment Business Development Manager vid Houghton PLC. Enligt Rob var FluidWorker 100 väldigt enkel att installera och kontrollpanelen var väldigt användarvänlig.

RD Recent-335123-editedEftersom VTL's tank var väldigt grund och dessutom fylld med spånor var det viktigt att inloppsröret placerades i den renast möjliga delen av tanken. Ett inloppsfilter användes också för att skydda pumpen.

Vid installationen, den 18:e juli 2018, låg bakteriehalten på >10^5 CFU/ml. Efter att FluidWorkern hade startats reducerades bakterierna snabbt till en odetekterbar nivå (<10^3 CFU/ml) och återkom inte under hela testperioden. pH var stabilt under testet utan någon tillsättning av pH-justerare.

FluidWorker 100 reducerade bakterierna snabbt och fortsatte att kontrollera bakterierna utan några tillsatser, säger Rob.

Här kan du se Robs presentation för testet hos VTL: Robs PPT

Robs rekommendationer vid installation i tank med mycket spånor:

  • Säkerställ att inloppet sätts i rentanken och använd inloppsfilter vid behov.
  • Använd möjligheten att lösenordsskydda enheten så att ingen obehörig kan ändra inställningarna.
  • Kolla inloppsfiltret regelbundet samt håll koll på att trycket inte börjar falla.