Analys

Agar plate

Genom kemiska och biologiska analys av skärvätska eller industrivatten så skapas underlag för effektiva lösningar och beslut. Vi erbjuder därför analys av inskickade prov eller provtagning på plats, laboratorieanalys och systemutredningar. Dessutom säljer vi pH-stickor och dipslides för egen provtagning samt analysutrustning från LUMINULTRA.

Analys av vätska

  • Vätskeanalys – Dipslide för nivåer av mikroorganismer; bakterier & svamp, koncentration (BRIX) och pH samt test för implementation och dimensionering av UV-lösning.
  • Mikrobiologisk analys – Dipslide och ATP-analys för information om mängd och typ av mikroorganismer; bakterier & svamp, samt koncentration (BRIX) och pH.
  • Artbestämning – En qPCR-analys artbestämmer existerande mikroorganismerna, tex Legionella, för att kunna sätta in effektivaste åtgärd.
  • Systemutredning – Provtagning och analys av källan till problem och dess omfattning samt förslag om åtgärder.

Analysmetoder för mikroorganismer

  • pH-indikatorstickor Mätstickorna ger en ögonblicklig indikation på pH-nivån i vätskan vilket ger en första bild av eventuella problem med mikroorganismer i processvätskor. Stickorna är lätta att använda och läsa av.
  • Dipslides Med dipslides så får man inom 48-72 timmar en överblick av problembilden med mikroorganismer; bakterier och svamp (CFU/ml). Det är lätt att ta prov själv, se här hur man använder dipslides på rätt sätt.
    Så tolkar du din dip-slide
  • ATP Andra generationens ATP-analys ger på ett par minuter, med hög noggrannhet, mängden mikroorganismer i vätskan (pg ATP/ml). ATP-test detekterar det som displides har svårt för, tex anaeroba- och mykobakterier, samt långsamtväxande bakterier och svampar.
  • qPCR Vätskan DNA analyseras med qPCR-metoden för att kunna artbestämma den aktuella floran av mikroorganismer (art/%).

Utrustning från LUMINULTRA

Vi erbjuder analysutrustning från LUMINULTRA som är tids- och kostnadseffektiva, bla ATP- och qPCR-analys som går att använda både i verksamheten och laboratorium. 

Priser

Analyser & Utrustning Artikelnummer Pris
Vätskeanalys 38-01-2006 2500 Kr/st
Mikrobiologisk analys 38-01-2001 2200 Kr/st
Artbestämning   Offereras
Systemutredning   Offereras
Dipslides (set om 10 st prov) 38-01-2000 920 Kr/set
pH-indikatorstickor (set om 100 stickor) 38-01-2007 450 Kr/set
ATP- och qPCR-utrustning   Offereras

Beställning och offertförfrågan görs till order@walleniuswater.com