Automation vässar produktiviteten

Genom att automatisera sin hantering av skärvätska med FluidWorker 150 har LK Precision ökat både sin produktivitet och lönsamhet. Läs vidare om hur företaget också skapat förutsättningar för en mer hållbar produktion och arbetsplats.

Såg möjligheter till att förbättra produktivitet

LK Precision i Skogås söder om Stockholm producerar avancerade detaljer med hög precision. De krävande detaljerna och höga kvalitetskraven gör att operatören måste ha full fokus på maskin, verktygsbyten och kontrollmätningar. Operatören ska dagligen mäta och justera koncentrationen av skärvätska, men tiden är begränsad och ibland hinns det inte med.

Underhåll av skärvätskan behövs även när maskinen arbetar utan övervakning. Ibland kan översvämningar ske vid påfyllning vilket ofta innebär ett tidsödande saneringsarbete. Även LK Precision hade dessa utmaningar.

Tidigare VD: Christian Enquist, såg därför möjligheten till förbättringar genom att automatisera sin hantering av skärvätska.

– Automation av det dagliga skärvätskeunderhållet ger operatörerna förutsättningar att fokusera på produktionen samtidigt som vi är trygga med att skärvätskans egenskaper alltid är optimala. Nu kan vi prioritera det som är viktigast: produktionen.

 

Stabil koncentration av skärvätska

Rätt skärvätskekoncentration är avgörande för kostnadseffektiv metallbearbetning. Det improduktiva underhållet som utförs av operatören är i praktiken lätt att missa enligt Willie Santiago, Produktionsledare hos LK Precision. Vid för hög koncentration uppstår kladd, hälsoproblem och onödigt slöseri. För låg koncentration leder istället till problem med bakterietillväxt.

– Tidigare har vi tvingats använda miljö- och hälsofarliga biocider, vilket är något vi nu vill undvika, säger Willie Santiago.

 

Få svängningar runt målkoncentration på 7%. Visar koncentrationen över 100 dagar (2400 tim)

Verktygens livslängd påverkas också av koncentrationen och måste bytas oftare när nivån hamnat under rekommenderade gränsvärden. Hög kvalitet och snäva toleranser är viktigt för ledningen som såg ett samband mellan detaljernas finish och koncentration. För stor avvikelse kunde i värsta fall ge onödiga och dyrbara kassationer.

Installation av FluidWorker 150

LK Precision arbetar kontinuerligt med att öka produktiviteten och sänka produktionskostnaderna. Som ett steg på vägen installerades därför i oktober 2021 FluidWorker 150 som automatiserar skärvätskan genom att kontinuerligt mäta och justera koncentrationen samt nivån i tanken. FluidWorker förebygger också bakterietillväxt med hjälp av UV-ljus anpassat för skärvätskor så att hälsofarliga biocider undviks.

Sänkt kostnad och ökad kvalitet

Mätningar och justeringar av skärvätskans koncentration sker automatiskt vilket innebär att operatörerna kan fokusera på produktionsrelaterade uppgifter som programmering, verktygsbyten och mätningar.

Genom att ta bort rutinuppgifter och risk för misstag blir arbetsmiljön attraktivare med en problemfri produktion med färre avbrott. LK Precision såg bland annat fördelar som:

Kostnadsbesparingar – Lägre förbrukning av skärvätska, minskat avfall och ökad verktygslivslängd.

Höjd kvalitet – Komponenter med högre kvalitet tack vare optimal och stabil funktion hos skärvätska.

Förbättrad arbetsplats – Operatörerna kan fokusera på produktion samtidigt som arbetsplatsen blir säkrare och mer attraktiv.

Läs mer om resultatet här [PDF]

Positiv effekt på ekonomi och miljö 

Willie Santiago räknar med lägre förbrukning av skärvätska då marginalerna inte behöver vara lika stora längre vilket får en positiv effekt på ekonomi och miljö. Med bättre skärvätskekvalitet utan bakterier håller skärvätskan också längre. Bara genom att undvika ett skärvätskebyte blir det stora besparingar i form av avfall och för påfyllning.

Man har också möjlighet att använda FluidWorker 150:s kontinuerligt lagrade data om konsumtion av skärvätska och vatten samt skärvätskans temperatur. På så sätt kan man optimera inställningarna av den bästa koncentrationen där förbrukningen är minimal, utan att produktion eller verktygsslitage påverkas negativt.

Om LK Precision

LK Precision i Länna söder om Stockholm tillverkar komponenter i metall och plast med komplex geometri, snäva toleranser och höga krav på precision. Deras kunder är världsledande inom medicin, rymd, flyg och industri. Bolaget ingår i XANO-koncernen som utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag inom utvecklings- och tillverkningsindustrin.