AquaWorker

Industriell UV-teknik för processvatten

AquaWorker är ett kraftfullt UV-system som reducerar biologiska och organiska föroreningar i vattensystem som kylsystem, akvakultur, tappvatten, bevattning, pool etc. AquaWorker förhindrar spridningen av mikroorganismer som kan vara hälsofarliga eller påverka vattensystemets effektivitet.

UV för ökad tillgänglighet och minskad risk utan biocider 

  • Ökar tillgänglighet av vatten- och kylsystem
  • Minskar risk för utbrott av t.ex. Legionella, Norovirus och Pseudomonas
  • Minimerar användning av biocider med tillhörande riskfyllda hantering
  • Möjliggör ökad återanvändning av processvatten
  • Minskar mängd kemikalier i avfallsströmmar

Flexibel och robust

AquaWorker är utvecklad för applikationer för inkommande vatten och recirkulerande system och kan anpassas efter reningsbehov och flöde. Med extremt hållbara material och en robust design möter den de tuffa krav som ställs i korrosiva industriella miljöer, salt- eller sötvatten, vid högt tryck etc. AquaWorker erbjuder en långlivad problemfri användning av UV.

Enheten kan installeras vertikalt eller horisontellt och kontrollpanelen kan placeras separat vilket ökar flexibiliteten. AquaWorker kan integreras i både nya och redan befintliga system.

Automatiskt reningssystem

Ett unikt, patenterat och automatiskt reningssystem avlägsnar och förhindrar både utfällningar och beläggningar. På så sätt hålls lampornas skyddsglas rena vilket säkerställer optimal prestanda över hela livslängden.

Optimerad design för låg driftskostnad

aquaworker-produkt (1)

AquaWorker erbjuder en stabil drift och har ett minimalt servicebehov. Enheten är flödesoptimerad för att säkerställa en effektiv distribution av UV-dosen samtidigt som tryckfallet hålls på en låg nivå även vid höga flöden. Det innebär att minimalt pumparbete behövs för drift av AquaWorker.

Designen minskar tryckfallet vilket gör produkten mycket energieffektiv och ett lättillgängligt kontrollsystem ger information om status, använd UV-effekt, service och alarm.

UV-lampor utvalda för hög effekt

AquaWorkers UV-lampor är utvalda för hög effekt, både i kalla och varma vatten. UV-lamporna har en lång livslängd - upp till 16000 drifttimmar med nästan konstant effekt i ett brett temperaturintervall. Detta möjliggörs av glasets höga optiska kvalitet med låga transmissionsförluster och därmed hög verkningsgrad.

Lamporna kan enkelt rengöras och bytas utan verktyg och den robusta konstruktionen i kombination med få utbytesdelar ger en bekymmersfri drift och låga driftkostnader.