AquaWorker

AquaWorker är en kraftfull UV-renare som reducerar biologiska och organiska föroreningar i vattensystem såsom tappvatten, bevattning, akvakultur, kylsystem, pool & SPA etc. Detta för att förhindra spridningen av mikroorganismer som kan vara hälsofarliga eller påverka vattensystemets effektivitet.

AquaWorker kan öka återanvändningen av vatten samt förhindra utbrott av t.ex. Legionella, Norovirus och Pseudomonas.

Flexibel och robust

AquaWorker är designad för både applikationer för inkommande vatten och recirkulerande system och kan anpassas efter reningsbehov och flöde.

Extremt hållbara material och en robust design möter de tuffa kraven som ställs av korrosiva industriella miljöer, vilket säkerställer en långlivad problemfri produktion. AquaWorker kan installeras i söt- eller saltvatten applikationer.

Reaktorn kan installeras vertikalt eller horisontellt, vilket ökar flexibiliteten, och reaktorn och kontrollpanelen installeras separat. AquaWorker är justerbar för många olika behov, oavsett om du planerar ett nytt system eller vill integrera produkten i ett existerande.

Optimerad design för låg driftskostnad

AquaWorkers reaktor är flödesoptimerad för att säkerställa en enhetlig distribution av UV-dosen. Designen minskar tryckfallet, vilket gör produkten mycket energieffektiv. AquaWorkers långlivade UV-lampor, är utvalda för hög effekt både i kalla och varma vatten. Tack vare att de är lågtryckslampor bidrar de till AquaWorkers låga energiförbrukning (mindre än 50 % av mellantryckslampors energiförbrukning)

AquaWorker erbjuder en stabil drift och har ett minimalt servicebehov. Produkten är designad så att lamporna enkelt kan rengöras och bytas. Inga verktyg krävs och lampkontakterna kan enkelt kopplas bort.

AquaWorkers lampor har en livslängd på upp till 14 000 timmar. Vid kontinuerlig drift behöver därmed lamporna endast bytas en gång var 18:e månad. Pekskärmen gör all information, som alarm och strömförbrukning, lätt tillgänglig. Produkten har, av säkerhetsskäl, även en nödbrytare.

Automatiskt reningssystem

AquaWorker har ett unikt, patenterat, automatiskt reningssystem som avlägsnar både scaling och fouling. När lampornas skyddsglas hålls rena säkerställs optimal prestanda och underhållet minskas till nära noll.