Wallenius Water Innovation

Om oss

Wallenius Water Innovation är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar effektiva lösningar riktade mot betydande miljöutmaningar. Vi arbetar nära kunder och tar fram hållbara produkter och system som både gynnar miljö och ekonomi. Vi försäkrar oss om att vårt erbjudande är attraktivt genom att sälja direkt till svenska kunder, och vi söker partnerskap för att sprida lösningarna internationellt.

Ett exempel ur företagets historia är utvecklingen av det marknadsledande systemet PureBallast, för rening av ballastvatten, vilket har skett i nära samarbete med Alfa Laval.


FluidWorker är en familj av banbrytande produkter som gör det möjligt att minska användning av hälsofarliga biocider i industriella processvätskor, som t.ex. skär- och härdvätskor. När kemikalielagstiftningen i Europa steg för steg tvingar bort farliga kemikalier, erbjuder FluidWorker ett lönsamt alternativ.


AquaWorker är en produkt för kemikaliefri UV-desinfektion av industriellt vatten. Produkten används främst inom marin landbaserad fiskodling, men den kan även användas för t.ex. industriell vattenåtervinning och legionella-skydd i kyltorn.