Wallenius Water Innovation

Wallenius Water Innovation är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar unika och effektiva lösningar för betydande miljöutmaningar. Vi tror på styrkan i partnerskap och genom samarbeten med andra företag, erbjuder vi lösningar till fördel både för kunder och miljö.

Historik

För att lösa problemet med att invasiva arter förflyttar sig mellan världshaven i fartygs ballastvatten, utvecklade Wallenius Water Innovation vattenreningssystemet PureBallast tillsammans med Alfa Laval. Systemet är baserat på UV-teknik, som länge använts inom kommunal och industriell vattenrening. 

Vi har även utvecklat flera produkter för att lösa olika hållbarhetsutmaningar. I Kina har vi hjälpt fiskodlare att återvinna sitt vatten och det har lett till att bromsa sänkningen av grundvattennivåerna. I Sverige och ute i Europa medverkar vi till säkrare arbetsmiljö inom verkstadsindustrin vilket idag är ett av våra stora fokusområden.