2018.11.21 Biocider och biostater, Arbetsmiljö

Gift i din arbetsmiljö? Så påverkar biocider din arbetsplats

Visste du att biocider som används för att döda mikroorganismer i processvätskor inte bara kan vara skadliga för den som hanterar dem, utan även för samtliga som jobbar och vistas i lokalerna? I det här blogginlägget reder vi ut de arbetsmiljöproblem som kemikalier och främst biocider kan orsaka – och vad du kan göra för att lyfta frågan på din arbetsplats.

Biocider – ett långsiktigt arbetsmiljöproblem

Kemikalier på arbetsplatsen orsakar inte alltid direkta och akuta skador, men i samband med långvarig exponering ökar risken för att sjukdomar uppkommer. Det kan ta flera år innan till exempel allergier eller luftvägsbesvär utvecklas. Allvarliga sjukdomar som cancer utvecklas normalt under lång tid och det kan ta 20 år eller mer innan besvären uppkommer. Nu finns det också belägg för att kemikalier ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Biocider är en typ av kemi som utvecklats för att ha biologisk påverkan på till exempel bakterier i processvätskor. De finns vanligtvis inbyggda i koncentratet, men ibland tillsätts det koncentrerat för att döda mikroorganismer vid ett bakterieutbrott. Problemet är att biociderna även påverkar kroppens egna celler då vi andas luften som innehåller ämnena eller vid direkt hudkontakt.

En del biocider används även i konsumentprodukter som till exempel diskmedel, färger och schampo. Har du blivit allergisk på jobbet är det därför troligt att det kommer ha inverkan på ditt privatliv och vid sensibilisering kan det påverka vardagen livet ut.

Tyvärr är det svårt att koppla sjukdom till en arbetsmiljösituation man haft under många år. Många gånger krävs det att flera personer blir så pass sjuka att de tvingas sluta jobba, för att problemet ska lyftas och åtgärder införas.

Symptom som smyger sig på

Eftersom det ofta tar lång tid innan sjukdomssymptomen till följd av kemikalieexponeringen visar sig, är det svårt att uppmärksamma den här sortens hälsorisker. Akuta olycksfall är i regel högt prioriterade, men när det kommer till problem som kemisk exponering är det mindre vanligt med åtgärdsplaner.

Symptomen är kanske diffusa och gör att det kan vara svårt att koppla dem till just kemikalieexponeringen på jobbet. Många går till exempel runt med kronisk snuva och vet inte vad det beror på. När de går på semester försvinner snuvan och när de är tillbaka på jobbet återkommer problemen. Först flera år senare inser de att det är någon av de kända allergiframkallande biociderna som orsakat besvären.

Hur minskar man riskerna?

Det bästa man kan göra för att förebygga skador, är såklart att undvika att helt använda biocider. Idag finns alternativ teknik som kan användas för att motverka bakterier, till exempel med hjälp av ofarliga UV-ljus system som förstör bakteriernas DNA så att de inte kan föröka sig.

På arbetsplatser som fortfarande använder sig av biocider är det viktigt att hanteringen sköts på ett korrekt och säkert sätt. Biociderna ska förvaras i ett låst skåp och personen som hanterar dem ska bära godkänd säkerhetsutrustning. Det är också viktigt att beräkna och mäta upp rätt mängd. Mycket av farorna ligger i risken för överdosering av kemikalierna – vilket snabbt kan orsaka problem för alla medarbetare i produktionen. Värst utsatta är operatörerna som jobbar i närheten av maskinerna och som utsätts för de högsta koncentrationerna.

Du har möjlighet att påverka din arbetsplats

Befinner du dig på en arbetsplats som använder biocider och oroar dig för hur det påverkar din hälsa? Lyft frågan bland dina kollegor eller vänd dig till ert skyddsombud. Det viktiga är att få igång en diskussion kring vilka kemikalier som används, vilka kända risker som finns och vilka alternativ som går att använda istället. Ni kanske rentav är flera som går runt med snuva eller andningssvårigheter, utan att veta varför? Eller så delar ni samma oro över hur kemikalierna kan påverka er hälsa senare i livet.

Många bävar inför att ta upp den här sortens risker med sin arbetsgivare och därför kan det vara fördelaktigt att prata med andra. De biocider som används i processvätskor har reducerats betydligt de senaste åren, men det finns fortfarande ämnen med kända hälsorisker kvar. Ta reda på om någon av dessa används och om de går att byta ut.

Om du har funderingar kring kemikalierna du exponeras för i jobbet, rekommenderar vi att du lyfter frågan på din arbetsplats så att en diskussion och en kartläggning kommer igång. Alternativa metoder finns!

EU:s kemikalielagstiftning

Det händer mycket inom kemikalielagstiftning som rör verkstadsindustrin just nu. Med vår e-bok kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

 New Call-to-action

Hans Ahlgren
Hans Ahlgren

Hans introducerade processvätskerening inom Wallenius Water 2011 efter ett flertal lyckade fältinstallationer. Processvätskerening är idag ett av Wallenius Waters fokusområden. I dag arbetar Hans med strategisk partnerutveckling inom affärsområdet.

+46 8 120 138 37
moc.retawsuinellaw@nerglha.snah
Hans introduced process fluid purification within Wallenius Water in 2011 after several successful field installations. Today purification of process fluid is one of Wallenius Water's focus areas.

+46 8 120 138 37
moc.retawsuinellaw@nerglha.snah
Hans führte die Reinigung von Prozessflüssigkeit innerhalb Wallenius Water im Jahr 2011, nach mehreren erfolgreichen Feldinstallationen, ein. Heute ist die Reinigung von Prozessflüssigkeit eine der Schwerunkte von Wallenius Water.

+46 8 120 138 37
moc.retawsuinellaw@nerglha.snah

LinkedIn

Följ nyhetsflödet

Kommentera