SKF minskar mängden kemikalier i arbetsmiljön

SKF i Katrineholm installerade 2018 en anläggning som genom filtrering och UV-ljus reducerar mikroorganismer i skärvätska som därmed kan återvinnas.

– Det är viktigt att reducera vår miljöpåverkan och minska risken för allergier, säger Dick Jonasson, produktionsansvarig för bearbetningen, gjuteriet och pulvermetallurgin på SKF Mekan i Katrineholm.

Dick Jonasson har i sin roll arbetat hårt för att åstadkomma förbättringar inom arbetsmiljöområdet och minska bolagets miljöpåverkan.

Vi har en unik reningsanläggning på plats. Principen är, i förkortad version, att till en tank med kontaminerad skärvätska som tidigare ansågs vara avfall är en FluidWorker 300 från Wallenius Water kopplad. När skärvätskan i tanken pumpas över till FluidWorker går den genom ett filter med oljeavskiljare. Efter 24 timmar i FluidWorker är den ren, bakteriefri och går sedan till en blandningstank för att pumpas ut till bearbetningsmaskinerna. Målsättningen med systemet är att spara 350 000 liter skärvätska per år.

Minskad miljöpåverkan

– Det känns bra med mindre kemikalier i arbetsmiljön. Med systemet som använder rening med hjälp av UV-ljus behöver vi inte längre tillsätta kemikalier i skärvätskan, säger Michael Pettersson, EHS koordinator på SKF Mekan.

Nästa steg kan vara att rengöra all skärvätska från bearbetningsmaskinerna med UV-ljus.

– Vi arbetar hela tiden med att minska vår miljöpåverkan och att skapa en cirkulär ekonomi av produkter och restprodukter. Vi har gjort studiebesök på andra företag för att se hur de arbetar med rening av skärvätskan tillsammans med Wallenius FluidWorker, avslutar Dick Jonasson.

SKF Mekan har därför även installerat en FluidWorker 100 från Wallenius Water vid en singelbearbetningsmaskin som test av UV-tekniken direkt vid maskinen.

Se produktionsansvarige Dick Jonasson prata om hållbar skärvätskehantering i filmen nedan:

Om SKF Mekan

SKF Mekan Katrineholm stammar från Grönkvists Mekaniska Verkstad som grundades i Katrineholm redan 1891. 1916 köptes företaget upp av SKF. Monteringen av kullager flyttades till SKF:s fabrik i Göteborg, medan Katrineholmsfabriken specialiserade sig på att gjuta lagerhusen.

Tillverkningen i Katrineholm drivs nu under namnet SKF Mekan AB och man har idag ca 400 anställda och en högt automatiserad och modern produktion i två fabriker med eget gjuteri och CNC maskiner.

SKF Mekan arbetar med ständiga förbättringar och försöker hela tiden bli bättre inom alla områden. Tillsammans med hälsa, säkerhet och miljö är hållbarhet och att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp viktiga områden för SKF Mekan.

Fakta om återvinningsanläggningen

  • Återvinner 7000 liter förbrukad skärvätska i veckan, ca 350 000 liter per år
  • Spånkross, spåncentrifug, pappersbandfilter, oljeavskiljning och UV-rening möjliggör återvinningen
  • pH-, koncentrations- och volymmätare för automatisk kontroll av systemet

Ovanstående information är i huvudsak hämtat från en artikel publicerad i tidningen Verkstäderna där SKF Mekan intervjuades. Läs originalartikeln här:
https://www.verkstaderna.se/article/view/625691/skf_minskar_mangden_kemikalier_i_arbetsmiljon