FluidWorker 100

Enkel & säker bakteriereduktion i små tankar

FluidWorker® reducerar effektivt bakterier i processvätskor såsom t.ex. skärvätskor och tvättvätskor. Vätskan bestrålas med UV-ljus, som reagerar med bakteriernas DNA och gör att cellerna inte kan föröka sig. Bakteriereduktionen sker vanligtvis gradvis över några dagar med en total reduktion på 99 % - 99,999 %, givet korrekt dimensionering och installation. Den totala reduktionen beror på vätskesystemfaktorer så som cirkulation, filtrering, vätskans kondition etc.

De största fördelarna med biocidfri vätskerening är:

  • Säkrare arbetsmiljö utan biocider som kan orsaka till exempel eksem, allergier, sterilitet och cancer.
  • Lägre kostnader – processvätskan får längre livslängd och biocidrelaterade kostnader undviks. Lägre bakteriehalt ger även minskad filterförbrukning.
  • Stabilare produktion – när processvätskan renas kontinuerligt bibehålls produktionskvaliteten och det krävs färre produktionsstopp.
  • Minskad miljö- och klimatpåverkan – en längre livslängd på vätskan innebär lägre vattenförbrukning, färre kemikalier i omlopp, minskade avfallsmängder och färre transporter. Att biocider inte används gör det lättare att uppfylla lokala avfallskrav.

FluidWorker 100 panel.jpgFluidWorker 100 är utrustad med en självrengörande teknologi som innebär att underhållet är minimalt. Det är en fristående enhet med kompakt design som är enkel att hantera och som är färdig att användas vid leverans.

FluidWorker 100 installeras på mindre än en timme utan att påverka pågående produktion och ingen specialkompetens krävs för installationen. Den är väldigt lätt att hantera tack vare det enkla och intelligenta kontrollsystemet som visar energiförbrukning, driftstid and alarm för minskat flöde, minskad UV energi och tryckförändringar.

Tillbehör till FluidWorker 100

 

Magnetic filter full

Magnetfilter

Ett integrerat magnetfilter bidrar till renare vätska, stabilare produktion och mindre maskinslitage

 

Läs mer om magnetfiltret

 

 

0X6A8805

Mobilitetskit

Med mobilitetskitet är det enkelt att flytta FluidWorker mellan olika tankar.

 

Läs mer om mobilitetskitet

 

 

 

Självrengörande inloppssil

Med den självrengörande inloppssilen kan FluidWorker installeras även i tankar med mycket spånor.


Vi tror på långsiktiga relationer och finns tillgängliga för support och tips även efter installationen.