FluidWorker 100

Enkel & säker bakteriereduktion i små tankar

FluidWorker reducerar effektivt bakterier i processvätskor såsom t.ex. skärvätskor och tvättvätskor. Vätskan bestrålas med UV-ljus, som reagerar med bakteriernas DNA och gör att cellerna inte kan föröka sig. Bakteriereduktionen sker vanligtvis gradvis över några dagar med en reduktion på upp till 99,99%.

De största fördelarna med biocidfri vätskerening är:

  • Lägre kostnader – processvätskan får längre livslängd och biocidrelaterade kostnader undviks. Lägre bakteriehalt ger även minskad filterförbrukning.
  • Säkrare arbetsmiljö utan biocider som kan orsaka till exempel eksem, allergier, sterilitet och cancer.
  • Stabilare produktion – när processvätskan renas kontinuerligt bibehålls produktionskvaliteten och det krävs färre produktionsstopp.
  • Minskad miljö- och klimatpåverkan – en längre livslängd på vätskan innebär lägre vattenförbrukning, färre kemikalier i omlopp, minskade avfallsmängder och färre transporter. Att biocider inte används gör det lättare att uppfylla lokala avfallskrav.

FluidWorker 100 panel.jpgUtrustad med en självrengörande teknologi som innebär att underhållet är minimalt.

Det är en fristående enhet med kompakt design som är enkel att hantera och som är färdig att användas vid leverans. Installeras på mindre än en timme utan att påverka pågående produktion och ingen specialkompetens krävs för installationen.

Lätt att hantera tack vare det enkla och intelligenta kontrollsystemet.

Tillbehör till FluidWorker 100

 

Magnetic filter full

Magnetfilter

Ett integrerat magnetfilter bidrar till renare vätska, stabilare produktion och mindre maskinslitage

 

Läs mer om magnetfiltret

 

 

0X6A8805

Mobilitetskit

Med mobilitetskitet är det enkelt att flytta FluidWorker mellan olika tankar.

 

Läs mer om mobilitetskitet

 

 

 

Självrengörande inloppssil

Med den självrengörande inloppssilen kan FluidWorker installeras även i tankar med mycket spånor.


Vi finns tillgängliga för support och tips även efter installationen.