Hälsa högsta prioritet hos GKN Aerospace

GKN i Trollhättan har kommit långt i sin strävan att skapa en god arbetsmiljö för de anställda. Som ett av de allra första företagen i Sverige har man valt biocidfri bakteriekontroll i skärvätskorna.

I en industri som präglas av de allra högsta säkerhetskraven är ordning och reda, kvalitet och precision nyckelord. Varje liten ändring i produktionen kräver lång och noggrann validering och därför genomförde GKN flera tester innan det nya sättet att kontrollera bakterier i skärvätskor implementerades. Sommaren 2012 installerades ett Fluid Control System i det största och mest komplexa skärvätskesystemet.

Arbetsmiljö i fokus

Huvudanledningen till investeringen i ett Fluid Control System var arbetsmiljö. Medvetenheten om riskerna med skärvätska är hög på GKN i Trollhättan och de ville också vara väl förberedda inför den strängare biocidförordningen som trädde i kraft den 1 september 2013. Förutom att installera ett Fluid Control System förbereder Anders Calestam, skärvätskeansvarig, och Roger Wallin, skärvätskekoordinator, byte till en helt biocid- och borfri skärvätska. 
– Hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Det är därför vi begränsar användandet av biocider, säger Roger Wallin.

Lönsam investering

Efter installationen har man inte haft ett enda oplanerat produktionsstopp eller skärvätskerelaterad sjukskrivning. Underhållsbehovet av systemet är dessutom mycket lågt.
– Om vi kan slippa ett byte av skärvätska beräknar vi ha sparat in hela investeringen, säger Anders Calestam.

Om GKN Aerospace i Trollhättan

  • Det finns sju skärvätskesystem totalt, varav Spool har det största (30 000 liter).
  • 17 maskiner är anslutna till skärvätskesystemet på Spool.
  • Ungefär 2 000 personer arbetar på GKN i Trollhättan, varav 75 personer på Spool.
  • Skärvätskan kontrollmäts tre gånger i veckan på två olika ställen i systemet för att säkerställa att skärvätskekvaliteten ligger inom satta toleranser.