SSAB ligger steget före

SSAB strävar efter att ligga ett steg före lagstifningen och ville därför ta bort biociderna i sin skärvätska. Sedan september 2010 reduceras bakterierna i skärvätskan med ett Fluid Control System.

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. Företaget har en stark miljöprofil och strävar efter att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. I maskinverkstaden finns ett 15-tal verktygsmaskiner anslutna till ett så kallat centralt reningssystem. Miljön påverkar ett drygt 40-tal personer. Maskinverkstaden är i stort sett igång dygnet runt alla årets dagar och är en betydelsefull avdelning för att säkerställa driften i företagets övriga delar.
– För oss på maskinverkstaden är skärvätskor en väldigt viktig arbetsmiljöfråga som påverkar många medarbetares hälsa, säger Anders Jacobsson, assisterande chef i maskinverkstaden på SSAB.  

Höga kostnader

Målsättningen för SSAB har varit att ta bort eller drastiskt minska biocidanvändningen i skärvätskan eftersom den påverkar människors hälsa. Trots biocider behövde skärvätskan bytas ett antal gånger per år med oplanerade driftstopp till följd, som påverkade produktionen samt resulterade i höga kostnader för sanering och destruktion av vätskan.

Dramatisk minskning av formaldehyd

Efter installationen av ett Fluid Control System är den lukt som ibland förekom helt borta och skärvätskan fungerar med samma höga kvalitet. En luftmätning före och efter installationen är gjord av Arbets- & miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och mätningen visar bland annat att halterna av formaldehyd i lokalen fallit dramatiskt.
En effekt som är naturlig när biocidtillsättningen upphört.
– Ett av våra mål är att hela tiden ligga före lagstiftningen vad gäller våra medarbetares arbetsmiljösäger Anders Jacobsson.  

Tuff miljöpolicy

SSAB tillämpar en tuff miljöpolicy som strävar efter att i möjligaste mån undvika eller reducera användningen av biocider och övriga kemikalier.
– När vår skärvätskeleverantör introducerade Wallenius Water Innovations kemikaliefria reningsteknik och föreslog en studie med noggrann uppföljning, kände vi att detta låg väl i linje med vårt miljöarbete och målsättning, säger Anders Jacobsson.

Nöjda med resultatet

Efter att i flera år ha haft regelbunden påverkan av bakterier, kunde man konstatera att tillväxten av bakterier i skärvätskan kontrollerades utan höga biocidnivåer. Detta trots en varm sommar som normalt är den tuffaste perioden. Idag har de med hjälp av luftmätningar verifierat att biocidnivåerna fallit till ett minimum, samtidigt som bakterienivåerna varit under gränsvärdena.
– Vi är väldigt nöjda med resultatet eftersom vi vet vilken utmaning det är att hålla skärvätskan i god kondition utan bakterier, säger Anders Jacobsson.

Om SSAB

SSAB erbjuder produkter som är utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA.

Om maskinverkstaden:

  • Centralt skärvätskesystem som omfattar totalt 3 000 liter
  • Antal personer som påverkas av arbetsmiljön: cirka 40 personer (dag och nattskift)
  • Antal anslutna verktygsmaskiner: 13 st