GKN fick skärvätskan att sköta sig själv

GKN ePowertrain tillverkar och säljer komponenter för kraftöverföring till bilindustrin. De gjorde under 2022 tester av nya FluidWorker 150 som automatiskt justerar skärvätskans koncentration och tanknivå.

Automation ger rätt koncentration 

Optimal och jämn koncentration i skärvätskor är en förutsättning för hög produktionskvalitet, säker arbetsmiljö och för att få en vätska som håller länge. GKN som har både hög kompetens och lång erfarenhet inom företaget samt ett eget labb för skärvätskor, finner det utmanande att hålla korrekt koncentration och slippa bakterietillväxt - trots att mycket tid och omsorg läggs på att manuellt sköta vätskornas underhåll.

FluidWorker 100 används sedan några år tillbaka med god erfarenhet för att hålla processvätskor bakteriefria. Nu testade de nya FluidWorker 150 som även mäter och automatiskt justerar de viktigaste underhållsparametrarna, koncentration och vätskevolym i tanken.

75% sänkt förbrukning

GKN utförde testet av nya FluidWorker 150 i en av företagets mjuksvarvar. Förutom stabil och exakt koncentration utan manuellt arbete, kunde GKN notera stora kostnadsbesparingar bland annat genom att konsumtionen av koncentrat minskade dramatiskt; från 100 liter till 25 liter per månad. Den totala finansiella årliga besparingen uppskattades till ca 100,000 kr - och då har inte alla fördelar som t.ex. minskat verktygsslitage räknats med.

GKN case FluidWorker - diagram kostnadsbesparingar

 

Ett resultat över förväntan

Vill du läsa mer om GKNs utvärdering och erfarenheter? Ladda ner en sammanfattning av caset här [PDF] eller testrapporten i dess helhet från vår kunskapsbank.