Leverantörsportal

Wallenius Water Innovations allmänna leverantörskrav

Våra leverantörer ska ha tillräckliga standarder, processer och uppfylla följande huvudkrav:

 • Uppfylla ISO 9001 och/eller motsvarande.
 • Uppfylla ISO14001 och/eller motsvarande.
 • Gör affärer enligt FN: s uppförandekod för leverantörer.
 • Leverantören garanterar en produktgaranti för minst 2 år.
 • Leverantören garanterar reservdelar och service under en period av upp till 10 år.
 • Orgalime, som är tillämpligt.
 • Leveransvillkor enligt Incoterms 2010, företrädesvis FCA eller DAP.
 • Administrativa avgifter, tilläggsavgifter och extra förpackningskostnader på fakturor accepteras inte.
 • Betalningsvillkor, standard 60 dagar netto månatlig fakturering.

Fakturakrav

Wallenius Water Innovation accepterar endast fakturor som inkluderar följande specifik och korrekt information. Om fakturan inte innehåller de obligatoriska uppgifterna kommer Wallenius Water Innovation att skicka tillbaka fakturan. Observera att Wallenius Water Innovation inte betalar någon faktura förrän en korrekt faktura har mottagits.

Information avseende Wallenius Water Innovation AB:

 • Fullständigt företagsnamn
 • Faktura och Leveransadress
 • Ordernummer eller annat referensnummer
 • Namn på beställare

Information avseende leverantör:

 • Fullständigt företagsnamn
 • Adress
 • Kontaktperson och telefonnummer
 • E-postadress avseende fakturafrågor
 • Momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Bankkontoinformation (BG, PG, IBAN och BIC/SWIFT där det är tillämpligt)

Information avseende faktura:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor/förfallodatum
 • Valuta
 • Momssats %
 • Belopp exklusive moms, momsbelopp och totalt fakturabelopp
 • Kundnummer (där det är tillämpligt)

Specifikation

Fakturan ska innehålla en detaljerad specifikation av varje enskild post, inklusive:

 • Beställning av varor och/eller tjänster som tillhandahålls.
 • Storleken/omfattningen av de varor och/eller tjänster som levererats (t.ex. vikt, belopp eller tid).
 • Datum för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Särskilda momskrav

Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i Mervärdesskattelag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges.

Fakturaadress

Företagsnamn: Wallenius Water Innovation AB
Fakturaadress: Junohällsvägen 1, SE-112 64 Stockholm, Sverige
Momsnummer: SE559127703201 
E-post: invoice@walleniuswater.com
Bank: SEB 
Bank Giro: 749-4321 
Valuta, SEK: BIC/SWIFT ESSESESS IBAN Account SE77 5000 0000 0574 6103 3093 
Valuta EUR: BIC/SWIFT ESSESESS IBAN Account SE96 5000 0000 0574 6827 3995

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Accounting: invoice@walleniuswater.com
Supply & Sourcing: supplysourcing@walleniuswater.com