Investeringen i arbetsmiljö tjänades in på ett halvår

En tvätt spred dålig lukt i hela verkstaden, men trots kemikalier och olika filterlösningar kvarstod problemet. Våren 2014 installerades UV-rening från Wallenius Water Innovation och lukten försvann på några dagar.

Dalforsån AB ligger i Vikmanshyttan, Dalarna, och är en ledande tillverkare av påsvetsade valsar. Kunderna är främst svenska och utländska stålverk. 
Ett moment i Dalforsåns renovering av valsar och andra komponenter är att avlägsna olje- och smutsrester med hjälp av högtryckstvätt. Tvättvattnet samlas upp och förvaras under längre perioder i en vattentank. Det ledde tidigare till att bakterier utvecklades och en obehaglig lukt uppstod.

Dyrt och illaluktande problem

Personalen reagerade negativt på den dåliga lukten, som spred sig i hela lokalen. Detta arbetsmiljöproblem behövde lösas snabbt, vilket dock visade sig svårare än man trott. Trots olika försök – från kemikalietillsatser och marin slagvattenseparator till olika filterlösningar – försvann inte bakterierna.

Förutom att arbetsmiljöproblemet med dålig lukt delvis kvarstod, blev det dyrt att hela tiden byta ut vattnet i tanken. Eftersom vattnet innehöll mer oljerester än gränsvärdena för det kommunala avloppet tillät var man tvungen att deponera det som miljöfarligt avfall. Kostnaden för att tömma, fylla nytt vatten och deponering uppskattades till över 5 000 kronor per månad.

Nyfiken på ny teknik

På en industrimässa i Stockholm vintern 2014 kom Dalforsåns tekniska chef Bertil Holmgren i kontakt med Wallenius Water Innovation, som ställde ut produkter som använder UV-ljus för bakteriereduktion av processvätskor. 

– Eftersom jag är nyfiken av mig och alltid vill hitta bättre och effektivare tekniker tänkte jag att UV-ljus borde kunna ta bort bakterierna från tvättvattnet så att vi slapp den dåliga lukten. Dessutom slipper man även ju kemiska tillsatser, berättar Bertil Holmgren.

"Blev klart som en fjällbäck"

Under våren 2014 installerades en UV-renare från Wallenius Water Innovation för kontinuerlig återcirkulation över tvättvattentanken. Det var en enkel lösning som kunde åtgärda ett allvarligt arbetsmiljöproblem – och återbetalningstiden var bara 6 månader. Den kontinuerliga reningen medförde att man inte behövde byta vattnet, och man spar både arbetstid och kostnader för deponering och destruering.

–Tack vare vår vilja att alltid ligga i täten när det gäller ny teknik löste vi ett arbetsmiljöproblem. Bara några dagar efter installationen försvann lukten. Och vätskan som tidigare var grumlig av bakterier och annat, det blev nu klar som en fjällbäck, säger Bertil Holmgren.

Om Dalforsån

Företagets historia går tillbaka till 1970-talet, då det var ett dotterbolag till British Steel. Därefter har Dalforsån blivit ledande inom utveckling av påsvetsade valsar. Sedan 2010 ingår Dalforsån i den globala Welding Alloys-koncernen. Tillsammans har gruppens företag en unik kompetens inom svetningslegeringar och automatiserad svetsutrustning för yt- och sammanfogande svetsning.

Fakta om tvättanläggningen:

  • Lokalens storlek: 310 kvadratmeter
  • Typ av processvätska: vatten
  • Tankstorlek: 0,9 kubikmeter
  • Antal personer som påverkas av arbetsmiljön: 3