Ballast Water Treatment

Förhindra spridning av främmande arter

Fartyg transporterar mer än 90 % av världens frakt och använder upp till fem miljarder ton ballastvatten per år, en siffra som beräknas tredubblas inom de närmaste tio till femton åren. Organismer kan överleva i ballastvattnet och etablera en reproduktiv population i värdmiljön, och där konkurrera ut inhemska arter med risk för en total kollaps av befintliga ekosystem. International Maritime Organization (IMO) anser att detta är ett av de största hoten mot havens överlevnad.

Wallenius Water Innovation och Alfa Laval har tillsammans utvecklat PureBallast, ett kemikaliefritt reningssystem för ballastvatten. Pureballast var det första UV-systemet som fick fullt godkännande av den globala, oberoende certifieringsorgan DNV och IMO. PureBallast marknadsförs och säljs av Alfa Laval.

 Läs mer på Alfa Lavals hemsida