2017.10.11 Biocider och biostater, Arbetsmiljö

5 orsaker till varför störande kontorsljud ställs över kemiska risker

På min första arbetsplats löste jag arbetsmiljöproblem med smattrande matrisskrivare och susande fläktar från datorer. De störande ljuden skulle bort och finansiering var oftast inga problem.

I dag arbetar jag med att skydda anställda inom industrin från kemiska risker – en helt annan riskklass men som inte får samma uppmärksamhet som den lilla fläkten som störde på kontoret.

Jag har funderat på varför det verkar vara allmänt accepterat att personal inom verkstadsindustrin ofta exponeras för farliga kemikalier, har eksem, andningsproblem och ibland behöver hantera cancerframkallande kemikalier. Jag har kommit fram till att det finns fem huvudorsaker till varför det är lätt att skjuta de kemiska hälsoriskerna åt sidan.

1. Sjukdomar kommer senare

Kemikaliernas påverkan märks oftast inte omedelbart. Det gör det enkelt att skjuta problemet framåt eftersom hälsoproblemen kan komma långt senare i livet. Man skulle kunna likna det med hur svårt det kan vara för en ung person som funderar på att börja pensionsspara. Det är oftast svårt att ta steget och faktiskt börja eftersom pensionen ligger så långt fram i tiden.

2. Bristfällig kunskap

Kunskapen om kemikaliers effekter är oftast låg och i undersökningar har det bekräftats att många känner osäkerhet och behöver mer kunskap. Man vet helt enkelt inte om att till exempel skärvätskan som används ibland innehåller ämnen som riskerar att orsaka cancer, reproduktionsskador, allergier med mera.

3. Machokultur

Vi hör ofta från anställda inom industrin, att det råder en form av machokultur i verkstaden. Det är inte alltid accepterat att uppmärksamma risker och man vill inte klaga. Ibland hanteras biocider utan rätt skyddsutrustning och doseringen blir fel. Dock verkar det som att en förändring är på gång och fler ställer högre krav.

4. Intresse

I allmänhet prioriteras produktionen medans intresset för kemikalier i verksamheten är mindre. För att förstå måste man sätta sig in i ett komplicerat område. Men precis som vi ser ett ökat intresse för ekologisk mat blir det allt fler som förstår att den arbetsmiljö vi exponeras för påverkar vår hälsa och vill göra något åt saken.

5. Litar på ”storebror”

Vi litar på myndigheter och att de skyddar oss mot allt farligt som säljs. Så tänkte i alla fall jag. Om något får säljas så är det testat och ofarligt. Så har det inte varit tidigare och de flesta av de hundratusentals kemikalier som sålts inom EU hade inte testats. Nu implementerar EU:s kemikaliemyndighet ECHA kanske världens tuffaste kemikalielagstiftning, som innebär att kemikalier och blandningar måste registreras, testas och märkas på ett helt nytt sätt.

Det går att rätta till perspektiven

Alla måste ta eget ansvar för att förstå risker och vilka möjligheter det finns att minska användningen av farliga kemikalier. Vi vet inte allt om hur kemikalier påverkar oss och det är för lite forskat kring hur vi påverkas av att utsättas av många olika ämnen samtidigt, den så kallade cocktaileffekten.

Se kemikaliemyndigheternas nya lagar och förordningar som en hjälp, den är till för att minska påverkan på både människor och miljö. Många ämnen kommer att behöva bytas ut, leta därför aktivt efter bra substitut.

Man går inte framåt genom att titta bakåt. Även om vi ser en ny tydligare märkning av farliga ämnen så kan de ändå vara godkända att använda tills bättre alternativ har kommit. Därför behöver man ofta gå steget längre än lagstiftningen kräver för att skydda sina anställda. Tänk på att en bra arbetsplats får konkurrensfördelar när det gäller att attrahera den bästa personalen. Forskning har visat att investeringar i bra arbetsmiljö ger mångdubbelt tillbaka.

Vi tillbringar en stor del av livet på jobbet och den miljö vi vistas i påverkar vår hälsa även då vi gått i pension. Få tycker nog att det är okej att arbetsplatsen ska göra oss sjuka, därför är det viktigt att kemikalieriskerna tas på allvar och lyfts upp på företagets dagordning.

Alla behöver vara med och öka insatserna: ledningsgruppen, kemikalie- och arbetsmiljöansvariga, men också de som exponeras det vill säga maskinoperatörer och alla andra som vistas i verkstaden behöver engagera sig och våga ställa krav.

Fotnot: Denna text är ursprungligen publicerad i Verkstäderna nr 9 2017.

 

Har ni koll på era kemiska risker?

Med vår checklista kan du tydligt se vilka säkerhetsrutiner som fungerar bra och var det finns brister som bör åtgärdas.

Ladda ner checklista

Hans Ahlgren
Hans Ahlgren

Hans introducerade processvätskerening inom Wallenius Water 2011 efter ett flertal lyckade fältinstallationer. Processvätskerening är idag ett av Wallenius Waters fokusområden. I dag arbetar Hans med strategisk partnerutveckling inom affärsområdet.

+46 8 120 138 37
moc.retawsuinellaw@nerglha.snah
Hans introduced process fluid purification within Wallenius Water in 2011 after several successful field installations. Today purification of process fluid is one of Wallenius Water's focus areas.

+46 8 120 138 37
moc.retawsuinellaw@nerglha.snah
Hans führte die Reinigung von Prozessflüssigkeit innerhalb Wallenius Water im Jahr 2011, nach mehreren erfolgreichen Feldinstallationen, ein. Heute ist die Reinigung von Prozessflüssigkeit eine der Schwerunkte von Wallenius Water.

+46 8 120 138 37
moc.retawsuinellaw@nerglha.snah

LinkedIn

Följ nyhetsflödet

Kommentera