2017.12.14 Lagstiftning, Trender, Ekonomi

2017: ”Ett fantastiskt år”

Äntligen har konjunkturen vänt och svensk industri har återigen möjlighet att agera långsiktigt. Det konstaterar Jan Östlund när han ser tillbaka på 2017.

2017 har varit ett år då fler företag än någonsin vaknat och blivit varse de lagförändringar som kommer att ske under 2018, och även börjat agera. Konjunkturen har gjort att det nu även finns ekonomiska möjligheter att investera i utrustning man legat lite lågt med under de ”svåra åren” sedan 2008.

Ett fantastiskt år för Sverige och svensk tillverkande industri!

 

Hinner inte nyanställa

Verkstad.jpgDet som man fortfarande kan notera är att det är en hög belastningen på de som arbetar i tillverkande industri och att man generellt inte hinner med att bemanna för den högkonjunktur vi just nu befinner oss i. Nackdelen med detta är att vissa projekt tyvärr får vänta.

Industrin har under 2017, trots resursbrist, verkligen börjat titta över sina processer och de fyra hörnstenarna för en stabil produktion: Skärvätskekemi, System och filter, Underhåll och Bakteriekontroll.

 

Återvinning

Recycle red.jpgUnder 2017 har också återvinning varit ett återkommande ord. Jag pratar då inte om att ta tillvara använd skärvätska hos en tredje part för att kunna återanvända de enskilda komponenterna utan om att ta hand om vätskan direkt i fabriken. Vätska som annars skulle destrueras och använda den längre. Stora mängder av både vatten och kemikalier kan på så sätt sparas.

Återvinningen aktualiseras av att vissa regioner i Sverige pga sjunkande grundvattennivåer har fått ont om vatten. Under 2018 kan vi i dessa regioner förvänta oss en betydande höjning av vattenavgifterna och sannolikt även restriktioner gällande vattenförbrukning.

En inte alltför otydlig spaning in i 2018 säger mig att smartare användning av våra resurser självklart kommer än högre på agendan.

 

Ny skärvätskekemi

Fluid.jpgMånga företag har implementerat den nya typen av bor- och biocidfria skärvätskor med komponentpaket som är biostatiska (gör det svårt för bakterier att växa till). Förhållningsättet till underhåll av dessa vätskor skiljer sig en del från tidigare då man hade en potent biocid som skyddade vätskan från mikroorganismer. Att hålla rätt koncentration har blivit viktigare. Det faktum att man även får acceptera lägre bakteriehalter under vissa perioder är också nytt för vissa användare.

Förr var det antingen eller avseende bakterier. Nu är det en bakteriehalt pendlande på låg, men harmlös nivå som är vardag. Konsten att upprätthålla steady-state här ligger mycket i underhållet. Läs mer om det i mitt blogginlägg: Hur mycket bakterier tål skärvätskan?

 

Mäta, kontrollera och dokumentera

Att mäta och dokumentera de nya skärvätskornas parametrar på kontinuerlig basis gör att man har koll på vätskan och ger kunskaper som är individuella för varje unikt skärvätskesystem. Detta är en nyckelaktivitet för god produktionsekonomi. Vi har sett hur nya, mer eller mindre automatiska system kommit in på marknaden. De är definitivt här för att stanna, men, vi kommer att se billigare och mer driftsäkra system inom en snar framtid.

Skärvätskehanteringen håller på att involveras i Industri 4.0.

 

Nya produkter

Personligen har jag fått vara med väldigt nära i utvecklingen av nya FluidWorker 100 som lanserades i september och jag vill tacka våra kunder i industrin som ställt upp och hjälpt oss med utvecklingen. FluidWorker 100 är en försäkring mot dålig lukt i mindre processvätskesystem och att bakterienivåerna inte rusar i taket med akut byte som följd. Det har varit en fantastisk resa att få vara med på.

 

Förbered dig för 2018

Nästa år kommer fokus till stor del att ligga på den nya Kemikalielagstiftningen. Se till att du är förberedd genom att läsa vår kostnadsfria e-bok.

New Call-to-action

Jan Östlund
Jan Östlund

Jan har över 20 års erfarenhet av processvätskor inom den metallbearbetande industrin. Han har stor kunskap om processvätskans kritiska funktion och även om dess miljörisker.
Jan has over 20 years' of experience from process fluids within the metalworking industry. He is highly knowledgeable on the process fluid's critical functions and its environmental impact as well as the total cost of ownership related to process fluids and the savings that can be achieved making the right choices.
Jan hat über 20 Jahre Erfahrung mit Prozessflüssigkeiten in der Metallverarbeitenden Industrie. Er ist sehr gut informiert sowohl über die kritische Funktion der Prozessflüssigkeit als auch über seine Umweltrisiken.

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera