2016.11.08 Ekonomi, Arbetsmiljö

Hur mycket kostar sjukfrånvaro?


Detta är ett gästblogginlägg från Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och underlättar för arbetsgivare att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter.

Ofta är det enbart mjuka värden som lyfts fram i en investering i arbetsmiljön, men det går även att räkna hem en arbetsmiljöinvestering.

Det finns i huvudsak tre typer av argument som gör att företag arbetar med att förbättra sin arbetsmiljö:

  • Rationella argument – investeringen leder till ökad kvalitet och produktivitet, vilket ytterst bidrar till ökad lönsamhet.
  • Känslomässiga argument – man månar om sin personal och vill inte att de ska råka illa ut.
  • Legala argument – man måste och vill följa lagar och föreskrifter.

I det här blogginlägget fokuserar jag främst på de rationella argumenten. För varje satsad krona i arbetsmiljö får man tillbaka två, visar en forskningsrapport från internationella socialförsäkringsföreningen ISSA (2011). Detta gäller såklart inte alla investeringar i arbetsmiljön, men många visar sig vara lönsamma om man räknar in alla aspekter.

 

Dyrt att strunta i arbetsmiljön

Vad är då den verkliga prislappen för att inte arbeta med arbetsmiljö?
Det enklaste är förstås att man tittar på sjukfrånvaron. En korttidssjukdag (sjukdag 2-14) kostar minst 10 % av den anställdes månadslön.

En annan stor kostnad är rehabilitering, omplaceringar eller att personal slutar. Just vad det gäller processvätskan kan den orsaka allergiska reaktioner eller astma, vilket leder till att den anställde måste ges andra arbetsuppgifter. Inskolningen kommer då att ta av medarbetarens produktiva tid, samtidigt som en kollega eller chef får ta av sin produktiva tid för att sätta in personen i de nya arbetsuppgifterna. Dessutom får man räkna med att personen inte kommer att nå full produktivitet direkt. Samma investering i arbetstid tillkommer på den nya medarbetare som ska ersätta personen vid processvätskan.

Man får inte heller glömma vinsten av att personalen ser hur företaget månar om de anställdas hälsa. 2014 kom det en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet som visade att förbättringar i den fysiska arbetsmiljön ökar produktiviteten.

 

Verktyg för arbetsmiljöinvestering

När man räknar på en ny investering bör man alltså väga in uteblivna kostnader för till exempel sjukfrånvaro och personalomsättning, samt att en bra arbetsmiljö kan ge ökade intäkter i form av högre kvalitet och produktivitet.Prevent _Gunnar_Lagerstrom.jpg
Med verktyget Lönsam försöker vi hjälpa till med relevanta frågeställningar och att översätta mjuka faktorer till kronor och ören. Lönsam har tagits fram av en projektgrupp med kompetens från bl a Mälardalens högskola och Nyckeltalsinstitutet.

/Gunnar Lagerström, Prevent

 

Om du vill räkna på andra ekonomiska aspekter med kemikaliefri UV-rening av processvätskor kan du använda denna kostnadsberäknare, som du laddar ner genom att klicka på länken nedan.

SE_CTA_CALCULATOR.png

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera