2017.09.08 Lagstiftning, Biocider och biostater, Arbetsmiljö

Tragedi startade anti-kemikalierörelse i Sydkorea

Detta är ett gästblogginlägg från Sung-Joon Kim, VD för Ecopharos som distribuerar FluidWorker i Sydkorea.

Det är inte bara EU som reglerar användningen av farliga kemikalier inom metallbearbetning. I Sydkorea är det facket och NGO (nätverket mot cancerogener i Korea) som sätter press på skärvätskeleverantörer och regeringen.

Sydkorea förekommer regelbundet i nyheterna efter Nordkoreas kärnvapenprov. Sung-Joon Kim, VD för Ecopharos, tar de senaste händelserna med ro.

Sung-Joon Kim.jpg– Vi lever ett stillsamt liv, precis som vi alltid har gjort. Vi vet att Nordkorea bara agerar så här för att få en bättre position i förhandlingarna med USA och Japan. De kommer inte att starta ett krig. Gränsen ligger nära (ca 40 km från Sydkoreas huvudstad Seoul) och om de släpper en atombomb i Sydkorea, kommer Nordkorea också att påverkas. Så jag känner mig väldigt säker, säger Sung-Joon Kim.

Tusentals människor insjuknade

Enligt Sung-Joon är det ett annat hot som oroar det sydkoreanska folket.

– För några år sedan blev tusentals människor sjuka och många dog på grund av en luftavfuktares desinfektionsmedel, som enligt regeringen var säker. Det startade ett massivt ifrågasättande av säkerheten kring kemikalier som har spritt sig i hela samhället, och i allt från leksaker till bindor har cancerogena ämnen avlägsnats.

Formaldehydutsläppare har fasats ut

Metallarbetarnas fackförening och NGO-nätverket undersökte 12 952 kemiska produkter som användes i 87 industriverkstäder mellan 2010 och 2011 och fann att:

  • 85 procent av verkstäderna använde fortfarande komponenter som var förbjudna i EU.
  • 55 procent av produkterna innehöll CMR (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska) komponenter.
  • 47,7 procent av produkterna innehöll cancerframkallande ämnen.

Chemicals guideline.jpg– Det var bara efter att ha granskat säkerhetsdatabladen, utan alla okända komponenter. Slutligen utarbetade facket och NGO sina egna riktlinjer i "Guiden över skärvätskors giftiga kemikalier" 2012 och lade till biocider i riktlinjerna 2014.

Sedan gick de till skärvätsketillverkarna och krävde riktlinjer för de farligaste biociderna och nu har formaldehydavgivare fasats ut nästan överallt. Men vi har fortfarande en lång väg framför oss och regeringen behöver agera starkare, säger Sung-Joon.

Regeringsmedlemmar reser till Sverige

Flera representanter från regeringen i Sydkorea har besökt Kemikalieinspektionen i Sverige, och fler besök planeras.

– Vi är mycket imponerade av Sverige och det inflytande som landet har i ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten). Vi vill lära oss mer om hur Sverige har arbetat med att begränsa användningen av farliga kemikalier.

 

Vår kemikalielagstiftning

Vill du lära dig mer om kemikalielagstiftningen i Europa?

New Call-to-action

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera