2017.09.20 Ekonomi, Miljö

Ta Lean till nästa nivå – återvinn skärvätska

Lean går ut på att maximera kundnyttan och minimera slöseri med resurser, vilket är precis vad återvinning av skärvätska handlar om. I Sverige destrueras årligen över 100 000 ton skärvätska, och en stor del hade kunnat användas igen.

Över två miljoner ton skärvätskekoncentrat konsumeras årligen i världen. Eftersom skärvätska späds ut 15-20 gånger innebär det att 20 miljoner ton skickas på destruktion. För Sverige är motsvarande siffror cirka 8 000-10 000 ton koncentrat och minst 100 000 ton vätska som destrueras varje år.

Kostnaden för destruktion av skärvätska är ca 2-3 kronor per liter, och då är kostnader för till exempel inköp av nytt koncentrat, eventuella produktionstopp och interna transporter inte medräknade.

Viktig miljöaspekt

Förutom ekonomiska aspekter så är det bästa sättet att minska miljöpåverkan från skärvätskor att minska användningen genom att försöka ge vätskan en så lång livscykel som möjligt i tanken. Hur länge den kan användas beror på vätskans kemi, processen, underhåll och filterutrustning.

Man kan dessutom spara pengar och miljö genom att undvika onödiga byten, till exempel när man ska rengöra tank och spåntransportör, och inte minst, ta tillvara vätska från spånor.

Minst en fjärdedel försvinner under produktion

En stor del av skärvätskan försvinner längs vägen. Här är ett genomsnittligt estimat för den svenska industrin:

MWF diagramme.jpg

Hur mycket som försvinner via spån är beroende av produktion och material. Här är några exempel på där avgången till spån kan vara ända upp till 50 procent:

  • Tillverkare med hög bearbetningsgrad och hög spånproduktion.
  • Aluminiumbearbetning
  • Sågning/Kapning

Tidigare har det inte varit så intressant att försöka återvinna skärvätska från spånor och vid byten. Med ny teknik i kombination med beprövade metoder är det numera möjligt. Vill du veta mer, följ gärna bloggen eller kontakta oss.

 

Vad kostar er vätska?

Räkna ut totalkostnaden för er processvätska med hjälp av vår kostnadskalkylator.

 Ladda ner kostnadskalkylator

 

Källor:

Jan Östlund
Jan Östlund

Jan har över 20 års erfarenhet av processvätskor inom den metallbearbetande industrin. Han har stor kunskap om processvätskans kritiska funktion och även om dess miljörisker.

+46739422212
moc.retawsuinellaw@dnultso.naj
Jan has over 20 years' of experience from process fluids within the metalworking industry. He is highly knowledgeable on the process fluid's critical functions and its environmental impact as well as the total cost of ownership related to process fluids and the savings that can be achieved making the right choices.

+46739422212
moc.retawsuinellaw@dnultso.naj
Jan hat über 20 Jahre Erfahrung mit Prozessflüssigkeiten in der Metallverarbeitenden Industrie. Er ist sehr gut informiert sowohl über die kritische Funktion der Prozessflüssigkeit als auch über seine Umweltrisiken.

+4673 942 22 12
moc.retawsuinellaw@dnultso.naj

LinkedIn

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera