2020.10.21 Trender, Underhåll

Har du kvar stenåldern i din verkstad?

Den verkstad du jobbar i eller har ansvar för har under de senaste femtio åren genomgått enorma förbättringar. Helt i paritet med vårt samhälle i övrigt. Men på ett område är verkstaden troligen kvar på stenåldern.

Skärande bearbetning är den i särklass vanligaste formen av bearbetning i verkstadsindustrin. Den skärtekniska forskningen och utvecklingen har förbättrat produktionssäkerheten och de skärtekniska metodernas prestanda vilket givit kraftigt förbättrad kvalité, minskade förädlingstider, minskade störningar och minskade förädlingskostnader. Produktionseffektiviteten har ökat hundrafalt!

Utvecklingen har lett till att nya CNC maskiner tagits fram, maskiner som ofta går helt obemannade med otroliga skärhastigheter och där verktygsbyten går blixtsnabbt. Allting mäts och registreras ner på detaljnivå för att kunna optimeras ytterligare och spara millisekundrar, allt enligt Industri 4.0. Det här ser ju bra ut tänker du kanske? Ja, det gör det ju. Men sanningen i otroligt många företag ligger närmare stenåldern om man studerar produktionsprocessen närmare...

Finns stenåldern kvar i din verkstad?

Vad jag menar med stenåldern är den tid personalen lägger ner på att hantera skärvätskan i maskinerna. Eller den tid de INTE lägger ner på denna så viktiga men ofta bortglömda produktionsparameter.

Skärvätskornas formuleringar har moderniserats och blivit både mer miljövänliga och många av de hälsoskadliga ingredienserna har försvunnit, men det har samtidigt i de flesta fall gjort dem mer känsliga och kortlivade med större krav på underhåll. Skärvätskehanteringen däremot, har inte hängt med i denna utveckling, den ser i princip ut som den gjort de senaste 50 åren. Hantering, mätning och dokumentation sker till största delen manuellt och de styrparametrarna som finns är ofta grova. De metoder för kontroll och mätning som alla tror fungerar, fungerar inte i praktiken. Detta leder till att en stor del av den tidsvinst, i sekunder och millisekunder per detalj, man fått i inköpet av den dyra fina tidsbesparande maskinen helt enkelt äts upp av otillräcklig skärvätskehantering. Det tar t ex 28 800 000 millisekunder att byta skärvätska i en maskin!

Vad ser man då ofta i många verkstäder där man idag ändå tror sig ha kontroll på skärvätskan?

Vad blir fel     

Orsak

Konsekvens

Varierande kvalitet på skärvätskan över tid

Varierande föroreningsnivå,
temperatur och volym i tanken

Kvalitetsvariationer på detaljer och kassationer

Fel koncentration i maskinerna - Detta trots att loggar fylls i.

Loggarna fylls i efter att koncentrationen korrigerats. Mätning och uppfyllnad sker för sällan

Bakterieproblem och skärvätskebyten  

För låg vätskenivå i tanken

Vätska fylls på för sällan

Fel temperatur, skum, varierande föroreningsgrad och i längden kvalitetsproblem

Överfyllnad vid manuell påfyllning av vatten och koncentrat

Mänskliga faktorn

Kostnad för sanering, ökade kostnader för kemikalier

Påfyllning av enbart vatten

Mänskliga faktorn

Belastar vätskan och öppnar upp för mikroorganismer, korrosion och verktygsslitage

Överdosering av skärvätska

För att kompensera brister i uppfyllnad

Hög skärvätskeförbrukning höga kostnader, arbetsmiljöproblem

Läs mer

Vi har tagit fram en checklista där du tydligt kan se vad som fungerar bra på din arbetsplats – och var det finns brister som måste åtgärdas.

cta_checklist SE.jpg

Jan Östlund
Jan Östlund

Jan har över 20 års erfarenhet av processvätskor inom den metallbearbetande industrin. Han har stor kunskap om processvätskans kritiska funktion och även om dess miljörisker.

+46739422212
moc.retawsuinellaw@dnultso.naj
Jan has over 20 years' of experience from process fluids within the metalworking industry. He is highly knowledgeable on the process fluid's critical functions and its environmental impact as well as the total cost of ownership related to process fluids and the savings that can be achieved making the right choices.

+46739422212
moc.retawsuinellaw@dnultso.naj
Jan hat über 20 Jahre Erfahrung mit Prozessflüssigkeiten in der Metallverarbeitenden Industrie. Er ist sehr gut informiert sowohl über die kritische Funktion der Prozessflüssigkeit als auch über seine Umweltrisiken.

+4673 942 22 12
moc.retawsuinellaw@dnultso.naj

LinkedIn

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera