2020.12.11 Lagstiftning, Trender, Ekonomi, Miljö

Cirkulär ekonomi för metallbearbetande industrin

Cirkulär Ekonomi är ett metaforiskt uttryck som används flitigt i den globala hållbarhetsdiskussionen. Ordvalet ger en omedelbar illustration av jordens begränsade resurser och det akuta behovet av återanvändning och återvinning.


Det är idag allmänt känt att varor, som vi utan stor eftertanke konsumerar och använder i vår vardag – som t.ex. kött, kläder, batterier – kräver stora mängder vatten, energi och transporter innan de når användarna.

Det enda möjliga sättet att uppnå och upprätthålla en allmän och tillräcklig levnadsstandard för världen är att produktionen av nya varor i stor utsträckning görs av material som finns i systemet, istället för en minskande tillgång av nya råvaror. Dessa realiteter påverkar även verkstadsindustrin. Produktiviteten vid maskinbearbetning är starkt beroende av användning av stora mängder optimerade processvätskor för kylning, smörjning, härdning, tvättning osv.

Framställningen, transporten, användningen och avfallshanteringen av processvätskor genererar stora kostnader för industrin. Dessutom tvingar nu striktare regler för kemikalieanvändning att man måste finna vägar att minska både konsumtionen och avfallsmängderna av dessa vätskor.

Processvätskor konsumeras både i själva produktionen och när de måste ersättas, vilket beror både på kontaminering och på den naturliga bakteriella nedbrytningen. För att minska kostnader och produktionsstörningar strävar industrin efter att uppnå en lång livslängd på vätskorna genom att använda olika filtersystem, och även genom regelbunden mätning och styrning av vätskornas egenskaper. Den rådande metoden att undvika biologisk nedbrytning är att tillsätta olika gifter (“biocider”), både som en del i vätskornas grundrecept, men också i form av extra tillsatser direkt i tankarna. Många av de mest använda biociderna håller nu på att svartlistas som en konsekvens av EU’s kemikalielagstiftning.

Vi befinner oss nu nära en brytpunkt där hälso- och hållbarhetsaspekter konkurrerar med ekonomiska intressen, och industrin är starkt motiverad att finna innovativa och kostnadseffektiva alternativ till hälsofarliga biocider.

Visionär lagstiftning och innovation driver verkstadsindustrin mot en cirkulär ekonomi

Europas nya kemikalieregelverk REACH har blivit en stark kraft för att driva fram lösningar med minskade hälsorisker. EU kommissionen har även lanserat andra program för att driva ekonomin i hållbar riktning.
Dessa initiativ har nu hög prioritet och finns sammanfattade i ett dokument med namnet ”Circular Economy Action Plan”. Här presenteras en omfattande lista av tekniska, legala och finansiella åtgärder som ska driva förändringen. Ett avsnitt har titeln ”Enhancing circularity in a toxic-free environment” och handlar om strategier för att minska miljö- och hälsorisker vid användning av giftiga kemikalier – som t.ex. biocider.

Ett angränsande EU-program benämnt ”Best Available Technology (BAT)” har som syfte att utvärdera, verifiera och rekommendera ny teknik som möjliggör och accelererar transformationen. Det bygger på insikten att den konflikt som råder mellan ekonomi- och miljöintresset bara kan lösas med teknisk innovation. Ett sådant exempel som har introducerats de senaste åren är att ersätta de giftiga biociderna med utrustning som med hjälp av UV-ljus hindrar bakterietillväxt i processvätskor. Nu finns effektiva och beprövade produkter som både möjliggör lägre avfallsvolymer genom återvinning, förbättrar arbetsmiljön och samtidigt förbättrar lönsamheten.

EU-kommissionen rekommenderar användning av FluidWorker som ett exempel på en ny innovativ teknik som stödjer omvandlingen av verkstadsindustrin mot en cirkulär ekonomi. Läs mer om det här.

Läs mer

Läs mer om Europas nya Green Deal - the Chemicals Strategy towards a toxic-free environment.

Läs allt du behöver veta om UV ljus i vår ebok:

ladda-ner-cta-ebok

 

Ulf Arbeus
Ulf Arbeus

Ulf är VD för Wallenius Water Innovation och har mer än 15 års erfarenhet av företagsledande befattningar inom miljöinriktad verkstadsindustri, med huvudsaklig inriktning mot produktutveckling och innovation. Ulf is managing director for Wallenius Water Innovation and has more than 15 years’ experience of management positions in environmentally-oriented industries, mainly within product development and innovations. Ulf ist Geschäftsführer von Wallenius Water Innovation und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in umweltorientierten Branchen, insbesondere im Bereich Produktentwicklung und Innovationen.

LinkedIn

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera