2019.01.17 Lagstiftning, Biocider och biostater, Arbetsmiljö

Ny klassificering för Isotiazolinonen OIT?

ECHA's riskbedömningskommitté har utvärderat biociden 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) och rekommenderar striktare klassificering.

När ECHA's riskbedömningskommitté möttes i slutet av november 2018 var en av punkterna att se över den befintliga harmoniserade klassificeringen för isotiazolinonen OIT (CAS 26530-20-1), en biocid som är mycket vanlig inom metallbearbetning. Förslaget som låg på bordet var att bland annat sänka den specifika koncentrationsgränsen (SCL) för när OIT klassificeras som allergiframkallande från 500 ppm till 50 ppm. Riskbedömningskommittén tyckte dock inte att 50 ppm var tillräckligt lågt utan rekommenderar att SCL sänks till 15 ppm. Det är samma SCL som isotiazolinonerna MIT och CMIT/MIT redan har fått. (Läs mer om det och om isotiazoliner i allmänhet i mitt tidigare blogginlägg om MIT).

Det finska Arbetshälsoinstitutet är en av de instanser som har gett rekommendationer till Riskbedömningskommittén. De hänvisar till flera studier som påvisar korsreaktivitet mellan isotiazolinonerna OIT, MIT och BIT. Det innebär att en person som är allergisk mot MIT skulle kunna vara allergisk mot OIT utan att ha varit utsatt för OIT innan. Min bedömning är att Riskbedömningskommittén har lagt stor vikt vid detta när de gav sin rekommendation. 

Alla Riskbedömningskommitténs rekommendationer från 2018 kommer att ses över i slutet av 2019 och slutgiltigt beslut kommer att tas av EU kommissionen under första halvan av 2020. När ändringsförfattningen (ATP) till CLP är publicerad tar det 18 månader innan författningen blir gällande. Alltså dröjer det till ca 2022-2023 innan eventuellt ny klassificering för OIT börjar gälla. Men med tanke på bevisbördan för en striktare klassificering så kan det vara en god idé att fasa ut OIT redan nu.

Mer om EU:s kemikalielagstiftning

Det händer mycket inom kemikalielagstiftning som rör verkstadsindustrin just nu. Med vår e-bok kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

 New Call-to-action

Caroline Sterneryd
Caroline Sterneryd

Som applikationsspecialist sysslar Caroline dagligen med frågor som rör skärvätskor, bakterier och UV. Hon är medlem i Processvätskecentrums Arbetsmiljö- och Hälsagrupp där hon ser till att hålla sig uppdaterad på biociders hälsoeffekter och den allt striktare EU-lagstiftningen. As an application specialist, Caroline is involved on a daily basis with questions that concern metalworking fluids, bacteria and UV. She is member of the Swedish Process Fluid Centre's work environment and health unit, where she makes sure to keep herself updated on biocides' health effects and the more strict EU legislation. Als Anwendungsspezialistin befasst sich Caroline täglich mit Fragen über KSS, Bakterien und UV. Sie ist Mitglied des schwedischen Zentrums für Prozessmedien in der Arbeitsumwelt. Ihre Aufgabe ist, sich über Biozidprodukte auf dem Laufenden zu halten. Sie aktualisiert die Erkenntnisse über deren Auswirkungen auf die Gesundheit und die Informationen über die aktuelle EU-Gesetzgebung.

LinkedIn

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera