2016.12.20 Biocider och biostater

2016 – året vi pratade kemikalier

Den nya EU-lagstiftningen för kemikalier har varit årets snackis, enligt fem av våra experter. Här kan du läsa om vilka trender som har präglat 2016.

Enkat Caroline.jpgCaroline Sterneryd, applikationsspecialist:
– I höstas skulle alla ansökningar för befintliga biocidsubstanser vara inlämnade, samtidigt som utvärderingsprocessen pågår för fullt. Den nya lagstiftningen leder till ökade kostnader för biocidanvändning och en begränsning i vilka substanser och produkter som får användas. Under 2016 har man till exempel fastslagit att tre formaldehydavgivande biocidsubstanser ska klassificeras som cancerogena, vilket får stora konsekvenser för slutanvändarna.

Det har även pratats om det stora arbete som skärvätskeleverantörer med underleverantörer har framför sig för att hinna med deadlinen den 31 maj 2018 för registrering av substanser enligt REACH. Även detta kommer att få konsekvenser för slutanvändarna då substanser som inte registreras tas bort från marknaden.

 
Enkat Hans.jpgHans Ahlgren, Strategic Partner Manager:
– Allt fler i branschen har börjat prata om hållbarhet. Både för att man är tvingad till det på grund av strängare lagstiftning, men också för att man är genuint intresserad. Den 16 november deltog vi på hållbarhetskonferensen SMART i Sheffield, England, som arrangerades av Houghton PLC. Det fanns en stor nyfikenhet hos besökarna på att rena processvätska med alternativa tekniker som är bättre för både medarbetare och miljö.

 

Jan Östlund, säljchef för Norden:
Enkat Janne.jpg
– Inför 2016 spådde jag att produkter med ett mer miljöanpassat innehåll skulle öka snabbt under året. Jag fick rätt... nästan. I dag törs jag nog säga att de seriösa skärvätskeleverantörerna levererar mer än 50 % biocid- och formaldehydavgivarfria vätskor. Jämfört med föregående år är det en betydande ökning. Men kära skärvätskeanvändare. Titta mer än en gång på säkerhetsdatabladet och ta gärna in fler uppgifter från leverantören. Det finns företag som experimenterar med tillsatser som inte är klassificerade som biocider pga. att de har en annan effekt som klassats som primär för ämnet. Flera av de ämnen jag har sett företag ersätta de ”konventionella” biociderna med, är relativt oprövade och kunskapen om dess långtidseffekter begränsade.


Enkat Miranda J.jpgMiranda Jensen, hållbarhetschef:
– Från att hållbarhet bara har inneburit att prata om miljöfrågor, så har begreppet vidgats under 2016 och de sociala aspekterna såsom en hälsosam arbetsmiljö, blir lika viktiga.

Min förhoppning är att detta ska stärkas ytterligare och att det inom en nära framtid inte längre ska vara accepterat att människor blir sjuka av sina arbeten.

 


Enkat Karsten.jpgKarsten Lübke, säljchef Tyskland:
– Vätskeövervakning var det stora samtalsämnet när skärvätskeanvändare och leverantörer samlades i Stuttgart. Särskilt större företag är intresserade av hur man kan förlänga vätskans livslängd, och därför investerar mer i filtrering och övervakning. Skärvätskeansvarige på BMW berättade om hur de filtrerar och återanvänder vätska. En annan stor fråga var hur man renar vätska på bästa sätt, och nu är hela systemet inkluderat, även rör och andra enheter.

 

 

Vill du veta mer om kemikalielagstiftningen och miljösmart skärvätskerening?

Ladda ned e-boken om UV-ljus

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera