Webinar om skärvätskor

Välkommen till en timmes event online tillsammans med Wallenius Water Innovation i tider då vi har svårt att träffas! 

Webinariet kommer att behandla skärvätskehantering, biocider och bakteriers påverkan på människa, miljö och produktion. Finns stenåldern kvar i din verkstad? Vad händer med kemikalielagstiftningen under 2020? Ny teknologi kan ersätta användandet av biocider och förbättra arbetsmiljön, vi berättar hur.

Datum:     Onsdag 18 november
Tid:            10:00 – 11:00. Inklusive tid för frågor och svar.
Kostnad:  Eventet är kostnadsfritt.
Plats:         Online. Vi skickar en länk till webinariet efter att du anmält dig.

Anmäl dig på contact@walleniuswater.com och glöm inte att tipsa dina kollegor!

Varmt välkommen!

Agenda Webinar 18:e november

10.00-10.20    Bakterier och biocider i skärvätskor – hur påverkar de produktionen och din hälsa? Nyheter i kemikalielagstiftningen 2020  

Att biocider påverkar människan är ingen nyhet. Gamla hälsofarliga biocider försvinner från marknaden och ersätts med nya. Men vad vet vi egentligen om hur de nya biociderna påverkar människa och miljö? Du får även en uppdatering om vad som händer med kemikalielagstiftningen under 2020. Dessutom tittar vi på hur bakterier påverkar produktionen och människan.

10.20-10.40    Finns stenåldern i din verkstad? Känner företagsledningen i så fall till det?  

Vi pratar om den sedan 100 år manuella hanteringen av skärvätska i singelmaskiner som avgör hur bra din vätska fungerar, hur länge den lever och som påverkar produktions- och underhållskostnader mer än du kanske tror. Den avgör dessutom hur bra din värdefulla personal mår!

10.40-10.55    Innovativ och säker UV-teknologi för att kontrollera mikroorganismer i processvätskor   

Vi presenterar FluidWorker, ett säkert och ekonomiskt alternativ för att förhindra och kontrollera tillväxt av mikroorganismer i processvätskor utan att använda hälsofarliga kemikalier. Du får reda på hur den gör din verkstad säkrare och mer attraktiv på samma gång som du förlänger processvätskans livslängd, minskar farligt avfall och förbättrar lönsamheten.

10.55-11.00   Tid för Frågor & Svar