En verkstad utan bakterier och biocider

Webinariet kommer att behandla hantering av processvätskor samt biocider och bakteriers påverkan på människa, miljö och produktion. Vi kommer även berätta hur UV teknologi kan ersätta biocider och förbättra er arbetsmiljö. 

Välkommen till ett event online tillsammans med Wallenius Water Innovation!

Datum:     Torsdag 20 maj alternativt onsdag 26 maj
Tid:            10:00 – 11:00. Inklusive tid för frågor och svar.
Kostnad:  Eventet är kostnadsfritt.
Plats:         Online. Vi skickar en länk till webinariet efter att du anmält dig.

Anmäl dig på på länken nedan och tipsa gärna dina kollegor.

Varmt välkommen!

Agenda Webinar 20:e och 26:e maj

10.00-10.20    Bakterier och biocider i processvätskor – hur påverkar de produktionen och din hälsa? 

Bakterier som växer i processvätskor skapar dålig arbetsmiljö och fortkortar vätskans livslängd. Traditionellt används biocider för att motverka tillväxten, men denna hantering håller på att försvinna som en konsekvens av den striktare kemikalielagstiftningen. Vi tittar närmare på hur förändringen påverkar arbetsmiljön och produktionen.

10.20-10.40    Stenåldern i dagens verkstäder

Vi pratar om den sedan 100 år manuella hanteringen av processvätskor i singelmaskiner som avgör hur bra din vätska fungerar, hur länge den går att använda och som påverkar produktions- och underhållskostnaderna mer än de flesta tänker.

10.40-10.55    Innovativ och säker UV-teknologi för att kontrollera mikroorganismer i processvätskor   

Vi presenterar FluidWorker, ett säkert och ekonomiskt alternativ för att förhindra och kontrollera tillväxt av mikroorganismer i processvätskor utan att använda hälsofarliga kemikalier. Du får reda på hur den gör din verkstad säkrare och mer attraktiv på samma gång som du förlänger processvätskans livslängd, minskar farligt avfall och förbättrar lönsamheten.

10.55-11.00   Tid för Frågor & Svar   
 

 

Anmäl dig här