Webinar: Bakterier i skärvätskor

Välkommen till ett 1 ½ timmes event online tillsammans med Wallenius Water Innovation i tider då vi har svårt att träffas! 

Skärvätskeeventet handlar om skärvätskehantering, biocider och bakteriers påverkan på människa, miljö och produktion. Bör sättet att underhålla skärvätska ändras i och med nya formuleringar? Vad händer med kemikalielagstiftningen under 2020? Ny teknologi kan ersätta användandet av farliga kemikalier och förbättra arbetsmiljön, vi berättar hur.

Datum: Tisdag 19 maj

Tid: 10:00 – 11:20. Inklusive tid för frågor och svar.

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt.

Plats: Online. Vi skickar en länk till webinariet efter att du anmält dig.

Anmäl dig på contact@walleniuswater.com och glöm inte att tipsa dina kollegor!

Varmt välkommen!

Agenda Webinar 19:e maj

10.00-10.35    Bakterier och biocider i skärvätskor – hur påverkar de produktionen och din hälsa? Nyheter i kemikalielagstiftningen 2020  

Att biocider påverkar människan är ingen nyhet. Gamla hälsofarliga biocider försvinner från marknaden och ersätts med nya. Men vad vet vi egentligen om hur de nya biociderna påverkar människa och miljö? Du får även en uppdatering om vad som händer med kemikalielagstiftningen under 2020. Dessutom tittar vi på hur bakterier påverkar produktionen och människan.

10.35-10.50    De fyra hörnstenarna i skärvätskehantering och underhåll av moderna skärvätskor   

De fyra hörnstenarna i skärvätskehanteringen avgör hur bra din vätska fungerar och hur länge den lever. Det avgör dessutom hur bra din personal mår. Vi pratar också om underhåll av moderna skärvätskor, funktionslösningar kring dessa samt vikten av underhåll för att nå optimal funktion och kostnad med bra arbetsmiljö i verkstaden.

10.50-11.00    Innovativ och säker UV-teknologi för att kontrollera mikroorganismer I processvätskor   

Vi presenterar FluidWorker, ett säkert och ekonomiskt alternativ för att förhindra och kontrollera tillväxt av mikroorganismer i processvätskor utan att använda hälsofarliga kemikalier. Du får reda på hur den gör din verkstad säkrare och mer attraktiv på samma gång som du förlänger processvätskans livslängd, minskar farligt avfall och förbättrar lönsamheten.

11.00-11.20   Tid för Frågor & Svar