FULLBOKAT - Välkommen till ett halvdagsevent hos oss

Skärvätskeeventet handlar om skärvätskehantering, biocider och bakteriers påverkan på människa, miljö och produktion.
Bör sättet att underhålla skärvätska ändras i och med nya formuleringar? Vad händer med kemikalielagstiftningen under 2020? Vi talar även om utvecklingen inom onlinemätning av processvätskor och visar nya snabba metoder för analys av bakterier.

Vi kör den 11:e mars. Max 12 personer enligt principen först till kvarn. Så anmäl dig nu för det kommer att bli fullt!

Till seminarieprogrammet

Datum:
Onsdag 11 mars

Tid: 
10:00 – 14:00 (Första talare börjar 10:30)

Eventet är kostnadsfritt. Utebliven närvaro efter anmälan debiteras 400 kr.
Varmt välkommen!

Anmäl dig innan 2:a mars på: contact@walleniuswater.com

Plats:
Wallenius Water Innovation
Franzéngatan 3, 4tr
Stockholm