Service & Tjänster

Agar plate

Osäker på hur mycket bakterier ni har i er processvätska? Har ni återkommande problem med bakterier i ert system? Vi har mer än 10 års erfarenhet av att utvärdera processvätskor och system och kan erbjuda många olika tjänster, från analyser av enstaka prov till rutinanalyser såväl som omfattande systemutredningar. Vi säljer även dipslides och analysutrustning så att ni kan göra analyserna själva.

  • Mikrobiologisk rutinanalys - ni skickar prover, vi analyserar och ger svar samma dag
  • Snabbanalys av bakterier - med er egen utrustning för snabbanalys av bakterier kan ni själva upptäcka problemen i tid och sätta in rätt åtgärd i rätt tid.
  • Systemutredning - vi analyserar ett eller flera av era system på plats hos er. Genom provtagning och analys kan vi hitta källan till era eventuella problem och föreslå åtgärder
  • Identifiering av bakterier - identifiering genom qPCR fastställer vilka bakterier som finns i ert prov så att den effektivaste åtgärden kan sättas in.
  • UV-kompatibilitet - De flesta processvätskor är kompatibla med UV-rening, men det finns vissa som inte är det. Vi har analyserat fler än 500 olika processvätskor och har kompetensen att avgöra om just din vätska och process är kompatibel med UV-rening.

Bakteriedetektion

Bakterier kan detekteras på många olika sätt. Alla metoder som finns tillgängliga idag har sina för- och nackdelar. Visste du exempelvis att på ett odlingsmedium så som en dipslide kan man missa upp till 99.9% av mikroberna då vissa bakterier kräver speciell agar med unik näringsuppsättning.

Vi har lång erfarenhet av att detektera och kvantifiera bakterier i processvätskor och jobbar med såväl traditionella metoder som med den allra senaste tekniken för att kunna erbjuda våra kunder en större förståelse kring just deras system.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa just er.   

Odling

Odling på näringsmedium, t.ex. agarplattor eller dipslides, är den vanligaste metoden för kvantifiering av mikroorganismer. Nackdelen med dipslides är att de inte kan detektera vissa mikroorganismer så som anaeroba bakterier och mykobakterier. Dessutom avslutas ofta analysen för tidigt vilket kan göra att man missar långsamtväxande bakterier och svampar. Läs gärna vårt blogginlägg om hur man använder dipslides på rätt sätt.

Snabbanalys av bakterier 

Med andra generationens ATP analys från LuminUltra är det nu möjligt att inom ett par minuter får ett svar på om, och hur mycket bakterier som finns i vätskan med hög noggrannhet. ATP står för adenosintrifosfat som är en molekyl som finns i alla celler och genom denna analys detekteras halterna. Alla mikroorganismer kan detekteras med metoden och det är också möjligt att korrelera värdena till t.ex. dipslides (CFU/ml). Metodens styrka är dess snabbhet, breda mätområde och höga noggrannhet.

Ta reda på vilka bakterier som finns i vätskan

I en processvätska som innehåller bakterier finns många olika arter, en del mer skadliga än andra. Det är idag möjligt att göra en artbestämning av den aktuella floran för att ta reda på vilka mikroorganismer som finns i vätskan genom QPCR-tekniken. QPCR, eller polymeraskedjemetoden, är en etablerad metod där mikrobernas DNA analyseras för att därefter kunna artbestämmas. Här erbjuder vi tillsammans med LuminUltra snabba och kostnadseffektiva analyser.

Prislista

Artikelnummer Tjänst Beskrivning Pris/st
38-01-2001 Mikrobiologisk rutinanalys Total ATP, Fungi ATP, dipslide, koncentration enl. refraktometer, pH 1 200 SEK
38-01-2006 UV-kompatibilitet Standardanalys UV kompatibilitet, absorbans, koncentration enl. refraktometer, pH, för fältprover även dipslide  1 500 SEK
15-01-0116 PhotonMaster, PBM Utrustning för snabbanalys av bakterier med ATP 39 900 SEK
39-01-0137 Kit med 100 tester Total ATP Total ATP mäter totala mängden ATP i provet, både bakterier och svampar 16 400 SEK
39-01-0138 Kit med 25 tester Fungi ATP Fungi ATP mäter mängden ATP från svampar i provet  5 600 SEK
38-01-2000 Dipslides, 10st Kartong med 10 st dipslides (bakterier + fungi) 750 SEK
- Systemutredning Vi analyserar ett eller flera av era system på plats hos er. Genom provtagning och analys kan vi hitta källan till era problem och föreslå åtgärder Be om offert
- Artbestämning genom qPCR Identifiering genom qPCR fastställer vilka bakterier som finns i ert prov så att den effektivaste åtgärden kan sättas in Be om offert