Magnetfilter för FluidWorker 100

Ett integrerat magnetfilter som bidrar till renare vätska, stabilare produktion och mindre maskinslitage

Magnetic filter fullMagnetfiltret kan enkelt monteras i nya och redan installerade FluidWorker 100. Det kompakta filtret är användbart i applikationer där små magnetiska partiklar behöver avlägsnas och där processvätskesystemets befintliga filtrering är otillräcklig eller saknas.

FluidWorker 100 cirkulerar processvätskans tankvolym vanligtvis 5-12 gånger per timme och genom att utnyttja flödet är det möjligt att med det extra magnetfiltret avskilja och samla upp små magnetiska partiklar. Magnetfiltret, som består av en sil med magnetstav, installeras enkelt från ovansidan av FluidWorker på mindre än en minut.

Vid varje passage avskiljs små fina partiklar genom att de fastnar på magneten. När filtret är fullt avstannar förmågan att absorbera mer partiklar och då är det dags att tömma. Tömningen går snabbt genom att från ovan öppna locket och lyfta ut filtret. Sedan är det lätt att skrapa av filtermassan och filtret kan enkelt monteras på nytt. Inga förbrukningsmaterial krävs och FluidWorker startas upp på samma sätt som vid installation.

Egenskaper

  • Befintligt flöde genom FluidWorker utnyttjas utan extra installation av pump, rör eller slangar.
  • Magnetfiltret består av en magnetstav integrerad med inloppssilen inuti FluidWorker 100
  • Inget extra utrymme krävs och designen hålls ren och snygg
  • Lätt att installera och tömma på en bekväm och ergonomisk höjd
  • Inga förbrukningsmaterial behövs och filtret kan återanvändas praktiskt taget hur länge som helst.

Fördelar

Några av fördelarna med att få bort små magnetiska partiklar, inklusive grafit är:
  • Minskat verktygsslitage
  • Ökad livslängd på processvätskan
  • Effektivare bakteriekontroll
  • Mindre sediment i tankar och rörsystem
  • Minskad risk för skumbildning