Magnetfilter

Kraftfullt magnetfilter för renare vätska, stabil produktion och minskat slitage

Magnetic filter fullMagnetfiltret kan enkelt monteras i nya och redan installerade FluidWorker 100. Det kompakta filtret är användbart i applikationer där magnetiska partiklar och grafit behöver avlägsnas. Detta filter är redan förinstallerat i FluidWorker 150.

FluidWorker 100 cirkulerar processvätskans tankvolym vanligtvis 5-12 ggr/timme och då är det möjligt att med detta starka magnetfiltret avskilja och samla upp magnetiska partiklar. Magnetfiltret, som består av en inloppssil samt magnetstav, installeras enkelt från ovansidan av FluidWorker på mindre än en minut.

Rensning av filter går snabbt genom att från ovan öppna locket och dra ut filtret för att skrapa av filtermassan. Inga förbrukningsmaterial krävs.

Magnetfilter på 10 000 Gauss med inloppssil

  • Monteras enkelt i FluidWorker 100 utan någon ytterligare installation
  • Lätt att inspektera och tömma på en bekväm och ergonomisk höjd
  • Filtret kan återanvändas praktiskt taget hur länge som helst

Effektiv filtrering av magnetiska partiklar och grafit

  • Minskat maskin- och verktygsslitage
  • Ökad livslängd på processvätskan
  • Effektivare bakteriekontroll
  • Mindre sediment i tankar och rörsystem
  • Minskad risk för skumbildning