<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=254004643605323&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2022.06.14

Lansering av FluidWorker 150 på ELMIA

 

Nya FluidWorker 150 på ELMIA

Under 4 dagar i maj var det en stor mängd besökare: 33 000 som träffades för att dela information om nya produkter, trender och affärsmöjligheter.

Förra ELMIA 2020 var ju inställt pga Corona och därför fanns det ett uppdämt behov hos bearbetningsindustrin av att äntligen kunna träffas. Vi var glada att kunna möta gamla kunder samt nya som intresserade sig för vår utställning av FluidWorker-produkter.

Wallenius Water Innovation ställde ut i egen monter på mässan för Verktygsmaskiner och i samband med det så lanserades nya FluidWorker 150. Den är resultatet av flera års studier, design, patent och tester för att kunna erbjuda industrin automatisk justering av skärvätskors koncentration samt tanknivå i bearbetningsmaskiner i kombination med UV-ljus för en kemikaliefri bakteriereduktion.

"Innovationskraft avgör slaget om framtiden"

Under ELMIA-mässan så presenterade på STORA scenen vår VD Ulf Arbeus sin syn på hur vi lever i en tid där konkurrenskraft avgörs av förmågan att erbjuda nya typer av produkt

WWI ELMIA IMG_1069er och lösningar som ger betydelsefulla fördelar för kunder och samhälle. Företagens framgång kommer avgöras mer av politik, data, statistik och digitala globala informationskällor än av varumärken och långa relationer mellan köpare och säljare. I en sådan värld hamnar nya produkter och deras egenskaper i centrum, och det driver nu paradigmskiften med en enorm förändringskraft. Det innebär att vi lever i innovationens tidevarv, och den formar vår framtid både på makro- och mikronivå.

Hållbar produktivitet med automatiserad hantering av skärvätskan – nya FluidWorker 150

Underhåll av skärvätskor är en manuell daglig rutin som i praktiken är utmanande att utföra tillräckligt ofta och på rätt sätt. Felaktigt underhåll orsakar kvalitetsproblem, produktionsstopp, hög konsumtion av skärvätska samt sämre arbetsmiljö. Sammantaget kan detta representera så mycket som 8–16 % av den totala produktionskostnaden.

FluidWorker 150 mäter, analyserar och justerar automatiskt skärvätskans koncentration vilket innebär stabilare och säkrare skärvätska som går att använda längre. Systemet övervakar och justerar även vätskenivån i maskintanken utan risk för översvämning eller torrkörning.

För att uppnå pålitliga mätningar samt effektiv bakteriereduktion är FluidWorker självrengörande. Alla mätvärden sparas och finns tillgängliga via Ethernet för vald programvara, vilket möjliggör spårbarhet och processutveckling. FluidWorker levereras komplett och går snabbt att installera utan avbrott i produktionen.

Genom att ta bort det manuella skärvätskeunderhållet kan operatörerna fokusera på direkta produktionsrelaterade uppgifter samtidigt som arbetsmiljön blir attraktivare. Med rätt och jämn koncentration blir produktionskvalitén högre, verktygsslitaget lägre, drifttider utan stopp längre och konsumtionen av skärvätskan reducerad.

Sammantaget innebär förbättringarna betydande kostnadsbesparingar och en hållbarare produktion.

WWI ELMIA IMG_1079 cropped

 

Per Vesterberg
Per Vesterberg

Chef Direktförsäljning
Som ingenjör med mångårig industrierfarenhet är Per fokuserad på att öka företagens lönsamhet genom ökad produktivitet, kvalitet och sänkta kostnader. Kontakta Per för att få reda på hur FluidWorker och AquaWorker kan appliceras hos Er.
As a mechanical engineer with many years of industrial experience, Per is focused on increasing companies' profitability through increased productivity, availability, quality and reduced costs. Contact me to discuss how FluidWorker and AquaWorker can be used to achieve sustainable productivity with you. Als Maschinenbauingenieur mit langjähriger Industrieerfahrung konzentriert sich Per darauf, die Rentabilität von Unternehmen durch gesteigerte Produktivität, Verfügbarkeit, Qualität und reduzierte Kosten zu steigern. Kontaktieren Sie mich, um mit mir zu besprechen, wie FluidWorker und AquaWorker eingesetzt werden können, um mit Ihnen eine nachhaltige Produktivität zu erreichen.
+46 73 942 22 56

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera

Fler artiklar