Hållbar produktivitet med automatiserad skärvätske­hantering

Wallenius Water Innovation lanserar FluidWorker 150, en produkt som automatiserar mätning och justering av skärvätskors koncentration i kombination med kemikaliefri bakteriereduktion. 

Underhåll av skärvätskor är en manuell daglig rutin som i praktiken är utmanande att utföra tillräckligt ofta och på rätt sätt. Felaktigt underhåll orsakar kvalitetsproblem, produktionsstopp, hög konsumtion av skärvätska samt sämre arbetsmiljö. Sammantaget kan detta representera så mycket som 8–16 % av den totala produktionskostnaden.

FluidWorker 150 mäter, analyserar och justerar automatiskt skärvätskans koncentration vilket innebär stabilare och säkrare skärvätska som går att använda längre. Systemet övervakar och justerar även vätskenivån i maskintanken utan risk för översvämning eller torrkörning.

För att uppnå pålitliga mätningar samt effektiv bakteriereduktion är FluidWorker självrengörande. Alla mätvärden sparas och finns tillgängliga via Ethernet för vald programvara, vilket möjliggör spårbarhet och processutveckling. FluidWorker levereras komplett och går snabbt att installera utan avbrott i produktionen. 

Genom att ta bort det manuella skärvätskeunderhållet kan operatörerna fokusera på direkta produktionsrelaterade uppgifter samtidigt som arbetsmiljön blir attraktivare. Med rätt och jämn koncentration blir produktionskvalitén högre, verktygsslitaget lägre, drifttider utan stopp längre och konsumtionen av skärvätskan reducerad.

Sammantaget innebär förbättringarna betydande kostnadsbesparingar och en hållbarare produktion.

Om företaget

Wallenius Water Innovation är ett svenskt företag som utvecklar hållbara och lönsamma lösningar med fokus på betydande hälso-, säkerhets- och miljöutmaningar inom en mängd olika applikationer och industrisegment. Produktfamiljerna är FluidWorker® som erbjuder biocidfri och automatiserad kontroll av industriella processvätskor, och AquaWorker® som används för kemikaliefri desinfektion i vattensystem.