Pressrum

Wallenius Water Innovation avslutar engagemang i Vegafish

För ett år sedan gick Wallenius Water Innovation in som partner i Vegafish för att stötta en hållbar produktionsmetod för att odla svenska jätteräkor i storskaligt format. De tekniska och biologiska utmaningarna har visat sig vara större än beräknat och Wallenius Water Innovation har därför beslutat att avveckla sitt engagemang. Förhoppningen var att hitta andra intressenter som kunde ta vid men eftersom så inte skett har Vegafish lämnat in en konkursanmälan.

– Det är med sorg i hjärtat som vi avslutar vårt samarbete med Vegafish. Svenska, hållbara jätteräkor är en fantastisk idé. Under det gångna året har vi gått in med stora resurser för att hålla projektet levande, men måste idag tyvärr konstatera att Vegafish inte har nått i närheten av de planerade målen. Vi kommer nu att fokusera på vår befintliga verksamhet i Kina, ett land med världens största - men inte mest miljömedvetna - akvakulturindustri, säger Ulf Arbeus, VD för Wallenius Water Innovation.

Presskontakt

Ulf Arbeus, VD, Wallenius Water Innovation
ulf.arbeus@walleniuswater.com
073 942 22 41