Pressrum

FluidWorker 100 side_walleniuswater.jpgNy UV-renare testar gränserna

FluidWorker 100 har en helt ny teknik som löser några av de svåraste utmaningarna för UV-rening av processvätska.
– Den självrengörande teknologin innebär ett stort genombrott för all UV-rening, säger Ulf Arbeus, VD för Wallenius Water Innovation.

Verkstadens små skärvätsketankar ska ju helst bara fungera men i verkligenheten drabbas de oftare av bakterieutbrott, livslängden på skärvätskan är kortare och säkerhetsrutinerna mer flytande. Skärvätskekoncentrat och biocider hälls i av den som har tid över och ofta finns ingen som har huvudansvaret för varje tank.

Därför har Wallenius Water Innovation tagit fram en UV-renare som är anpassad för små tankar (500-1500 liter): FluidWorker 100. Den är utrustad med självrengörande teknologi, vilket innebär att den är i princip underhållsfri samtidigt som priset har pressats ner. Precis som tidigare FluidWorkers reduceras bakterier i skärvätska och andra processvätskor genom att vätskan bestrålas med UV-C, som reagerar med bakteriernas DNA och gör att cellerna inte kan föröka sig. Bakterierna hålls på en konstant låg nivå, vilket säkrar en stabil produktion och en lång livslängd på vätskan.

Den största fördelen är att medarbetarna inte utsätts för hälsofarliga biocider. EU arbetar aktivt med att skärpa lagstiftningen kring de farligaste biociderna, och en del av dem måste snart fasas ut. Men det är ett långsiktigt arbete och under tiden som en befintlig biocidprodukt utreds får den användas i verkstaden.

– Verkstadsarbetare som hanterar biocider riskerar luftvägsproblem, eksem och andra allergiska reaktioner, och i värsta fall cancer, sterilitet och fosterskador. Med hjälp av innovativ teknik går det att fasa ut de farliga kemikalierna, säger Hans Ahlgren, marknadschef på Wallenius Water.

FluidWorker 100 har tagits fram i nära dialog med kunderna. Under våren 2017 har produkten testats hos stora svenska verkstadsföretag.

– Vi fick fram många värdefulla synpunkter som vi införlivade i den sista designprocessen. Efter två års intensivt arbete kan vi nu äntligen lansera vår minsta och mest kostnadseffektiva UV-renare någonsin, säger Hans Ahlgren.

Presskontakt

Ulf Arbeus, VD, Wallenius Water Innovation 
ulf.arbeus@walleniuswater.com
073 942 22 41

Läs mer om FluidWorker 100