FluidWorker 100

Enkel & säker bakteriereduktion i små tankar

FluidWorker reducerar effektivt bakterier i processvätskor såsom skärvätska. Vätskan bestrålas med UV-C, som reagerar med bakteriernas DNA och gör att cellerna inte kan föröka sig. Bakteriereduktionen sker gradvis över några dagar med en total reduktion på 99 % - 99,999 %, givet korrekt dimensionering och installtion. Den totala reduktionen beror på vätskesystemfaktorer så som cirkulation, filtrering, vätskans kondition etc.

De största fördelarna med biocidfri vätskerening är:

  • Säkrare arbetsmiljö utan gifter som kan orsaka till exempel eksem, allergier, sterilitet och cancer.
  • Lägre kostnader – processvätskan får längre livslängd och biocidrelaterade kostnader undviks.
  • Stabilare produktion – när processvätskan renas kontinuerligt bibehålls kvaliteten och det krävs färre vätskebyten.
  • Minskat klimatavtryck – en längre livslängd på vätskan innebär färre kemikalier i omlopp, minskade avfallsmängder och färre transporter i samband med detta.

FluidWorker 100 panel.jpgFluidWorker 100 är utrustad med självrengörande teknologi som innebär att underhållet är minimalt. Det är en fristående enhet med kompakt design, är enkel att hantera och är färdig att användas vid leverans.

FluidWorker 100 installeras på mindre än en timme under pågående produktion och ingen specialkompetens krävs.

Vi tror på långsiktiga relationer och finns tillgängliga för support och tips även efter installationen.