Återvinning av skärvätskor

Destruction MWF-1Över 20 miljarder liter skärvätska destrueras globalt varje år. En stor andel av denna volym destrueras helt i onödan. Genom att filtrera bort föroreningar, återställa kemin och säkerställa att bakterier reduceras kan vätskan i många fall återanvändas.   

Återvinna skärvätska från spånbingar

Ett exempel på skärvätska som destrueras i onödan är den som försvinner med spånor i spånbingar. Hos tillverkare med hög spånproduktion kan upp till 50% av skärvätskan följa med spånorna.

Högst potential för återvinning av spånor finns vanligtvis hos tillverkare med:
  • Hög bearbetningsgrad och hög spånproduktion
  • Bearbetning av aluminium
  • Sågning

Hur mycket kan man spara genom återvinning?

Recycling FluidWorker500 liter destruerad vätska i veckan motsvarar totala kostnader om
ca 140 000 kronor per år.

Ett enkelt återvinningssystem för återvinning av upp till 2000 liter per dygn kan bestå av:

1 liten tank (Ca 2000 liter)
1 litet kompaktbandfilter
1 FluidWorker 100
1 enkel oljeseparator

Total kostnad ca 150 000 kronor

Hyra av återvinningssystemet: ca 3000 kronor per månad
Besparing : 7782 kronor netto per månad efter avdrag av hyra, drift- och arbetskostnader

Varför återvinna?

  • Minskar vattenförbrukningen
  • Minskar destruerat avfall och belastning på miljö
  • Minskar kemikalieinköpen
  • Sänker de totala produktionskostnaderna
  • Upprätthåller eller förbättrar ert företags miljöprofil
  • Ökar miljömedvetenheten samt förbättrar den interna arbetsmiljön

Att införa ett återvinningsprogram kräver extra disciplin avseende skärvätskeunderhåll men ger också ökad kontroll och medvetande kring skärvätskorna generellt.

Om rekommendationerna följs så kan kostnader för skärvätskehanteringen sänkas avsevärt samtidigt som arbetsmiljön I verkstaden förbättras och företaget minskar sin belastning på miljön.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att återvinna er skärvätska!