2016.04.07 Bakterier och endotoxiner, UV

Hur fungerar UV-teknik?

Att man kan ta kål på bakterier med UV är ingen nyhet. Men hur funkar det då?

UV-ljus har länge använts för att bland annat producera rent dricksvatten, bakteriefria livsmedel och för att sterilisera ytor på olika laboratorier.

Ultraviolett ljus är en osynlig strålning som finns i tre kategorier: A, B och C:

  • UV-A och UV-B är de som tränger igenom ozonskiktet och gör oss solbrända. I höga doser kan de orsaka hudcancer, på Skin Cancer Foundation finns det bra information (på engelska).
  • UV-C fångas upp av ozonskiktet, och det är den här typen av UV som är riktigt farlig för oss och för allt som lever.

Cellens manual

DNA är en lång kedja av molekyler som är cellens "manual" eller recept på hur en cell ska byggas och sedan fungera. DNA:t är uppbyggt av fyra huvudsakliga molekyler; Thymin (T), Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G), och de kopplas alltid med varandra i ordningen: T-A och C-G.

I bakterier blir DNA-molekylen Thymin (T) exciterat (uppladdat) av UV-ljus, vilket leder till att den bryter sin bindning med sin DNA-partner Adenin (A) och bildar en så kallad dimer med sig själv. Ordet "dimer" kommer från grekiskans "di" - två, och "mer" - delar. När det här händer blir cellens "manual" förstörd, vilket gör att när cellen försöker fördubbla sig så kommer den att bli felbyggd. Detta kallas för mutation.

Härmar solen

UV-C reagerar med cellernas DNA och gör att cellerna inte kan föröka sig. Strålningen är egentligen ren energi som tar sig igenom en del material, men krockar och reagerar fotokemiskt med andra. En fotokemisk reaktion uppstår när ett ämne blir uppladdat av ljus, eller exciterat som det kallas, och därefter angriper närliggande ämnen eller sig själv för att bli av med energin det fått av ljuset.

UV-C-strålningen är med sin korta våglängd (290-180 nm) oerhört kraftfull. Genom forskning och erfarenhet har Wallenius Water lyckats dra nytta av solens egenskap att kunna förstöra bakterier.

 

UV-ljuset från solen UV-ljuset från solen

Rena med ljus

UV-teknikens hjärta är de lampor eller lysrör som producerar ljus med rätt våglängd. För att optimera UV-ljuset för olika användningsområden finns tusentals varianter på lampor. Utöver lamporna bygger tekniken förstås på en rad andra komponenter såsom pumpar, slangar och lampglas.

Nyckeln till en effektiv rening är att den vätska som passerar lamporna blir korrekt bestrålad med UV-C. Sedan måste man se till att alla bakterier passerar lamporna, och inte blir kvar i något hörn i systemet. Att rena skärvätska med UV är en utmaning. Många tillverkare har försökt men få har lyckats. Eftersom skärvätskan sällan är klar utan oftast är mjölklik har ljuset helt enkelt svårt att ta sig igenom den. Några skärvätskor, främst äldre formuleringar, bildar också själva eller i kombination med vissa bearbetningsprocesser, föroreningar på lampglasen så att UV-ljusets effektivitet blir för låg. 

En seriös UV-leverantör skall genom en analys av ditt skärvätskesystem kunna ge svar på ifall just din vätska och din process är lämplig för UV-rening och även kunna lämna garantier.

 

Ladda ned e-boken om UV-ljus

Caroline Sterneryd
Caroline Sterneryd

Som applikationsspecialist sysslar Caroline dagligen med frågor som rör skärvätskor, bakterier och UV. Hon är medlem i Processvätskecentrums Arbetsmiljö- och Hälsagrupp där hon ser till att hålla sig uppdaterad på biociders hälsoeffekter och den allt striktare EU-lagstiftningen. As an application specialist, Caroline is involved on a daily basis with questions that concern metalworking fluids, bacteria and UV. She is member of the Swedish Process Fluid Centre's work environment and health unit, where she makes sure to keep herself updated on biocides' health effects and the more strict EU legislation. Als Anwendungsspezialistin befasst sich Caroline täglich mit Fragen über KSS, Bakterien und UV. Sie ist Mitglied des schwedischen Zentrums für Prozessmedien in der Arbeitsumwelt. Ihre Aufgabe ist, sich über Biozidprodukte auf dem Laufenden zu halten. Sie aktualisiert die Erkenntnisse über deren Auswirkungen auf die Gesundheit und die Informationen über die aktuelle EU-Gesetzgebung.

LinkedIn

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera