Automatiserad hantering av skärvätska

FluidWorker 150 justerar skärvätskans koncentration och tanknivå automatiskt samt cirkulerar och UV-behandlar vätskan.

Skärvätskan sköter sig själv - mer pengar och tid över till annat helt enkelt.

 • Lägre förbrukning av skärvätska och minskad klimatpåverkan
 • Alltid rätt koncentration utan manuellt arbete
 • Längre hållbarhet för verktyg och maskiner
 • Bättre arbetsmiljö och mindre risk för allergier och luftvägsbesvär

 

Provhyr före köp

 

Det här ingår:

 • Provtagning & analys
 • Idrifttagning & utbildning
 • Support & uppföljning

Under provhyran kommer skärvätskans koncentration och kvalitet stabiliseras. Tillgodoräkna hyreskostnaden i köpet eller returnera enheten om du inte är nöjd.

 

Resultat över förväntan hos GKN

GKN ePowertrain i Köping har testat FluidWorker 150 - här är resultatet i korthet (eller ta del av hela testrapporten här)

 • Skärvätskekoncentration inom +/-0.5%
 • 75% lägre förbrukning av skärvätska
 • Minskat slitage och brott av verktyg
 • Bakterienivåer under 104 CFU/ml

 

Intresserad? Kontakta mig så pratar vi mer

per-vesterberg

Per Vesterberg
Chef direktförsäljning
Tel: 073-942 22 56
E-post: per.vesterberg@walleniuswater.com

Du kan också komma i kontakt med oss nedan